Oświadczenie Ambasadora Fromana dotyczące 14. rundy rozmów TTIP

Podczas prowadzonych w tym tygodniu rozmów, które będą kontynuowane również w przyszłym tygodniu, USA i UE przedłożyły znaczną liczbę nowych dokumentów. Do przyszłego tygodnia wszystkie grupy odbędą spotkania, by pracować nad wypracowaniem wspólnego języka we wszystkich rozdziałach umowy. W trakcie obecnej rundy omawialiśmy propozycje dotyczące handlu sprzętem wojskowym, usług finansowych, sektorów, przemysłu tekstylnego, przedsiębiorstw państwowych, wzorcowych praktyk regulacyjnych oraz zapisów prawnych i instytucjonalnych.

We wszystkich kwestiach zanotowaliśmy znaczący postęp na drodze do ambitnego, wszechstronnego porozumienia, wyznaczonego przed trzema laty. Fakt, że możemy mówić o osiągnięciu ważkiego postępu odzwierciedla bardzo ważny aspekt – jeśli w zakresie TTIP odniesiemy sukces, obie strony mogą bardzo dużo zyskać.

[ Pełny tekst w języku angielskim ]