Wiadomość dla obywateli USA – Ambasada USA w Warszawie – 18 listopada 2019

Wiadomość dla obywateli USA – Ambasada USA w Warszawie – 18 listopada 2019

Wiadomość ta zawiera ważne informacje dotyczące numerów Social Security (SSN) oraz procedury ubiegania się o paszport amerykański.

Wszystkie osoby ubiegające się o paszport, które posiadają numer Social Security, muszą podać go na swoim wniosku paszportowym, także jeśli ubiegają się o odnowienie paszportu. Radzimy, aby aplikanci sprawdzili swój prawidłowy numer przed przyjazdem do Ambasady i wpisali go we właściwym miejscu na wniosku paszportowym. Dział Obywateli Amerykańskich nie może podać osobom ubiegającym się o paszport ich numeru Social Security. Od tego wymogu nie ma wyjątków.

Osoby, które nie mają numeru Social Security, muszą podpisać oświadczenie, że nie nigdy nie miały nadanego numeru Social Security. Oświadczenie to zostanie dołączone do ich wniosku paszportowego. Zachęcamy wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy nie posiadają numeru Social Security, do ubiegania się o niego.

Wszystkie usługi związane z ubezpieczeniem społecznym (Social Security) świadczone są przez Dział Świadczeń Federalnych. Osoby ubiegające się o paszporty, które zapomniały swój numer Social Security i muszą go sprawdzić, mogą złożyć wniosek o nową kartę Social Security w Dziale Świadczeń Federalnych.

Pomoc

Informacje dotyczące składania wniosku o paszport amerykański:

Dział Obywateli Amerykańskich

Ambasada USA w Warszawie

telefon: +48 22 504 2784; 22 504 2000

E-Mail: ACSWarsaw@state.gov

Strona internetowa: https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/

Informacje dotyczące usług związanych z Social Security:

Dział Świadczeń Federalnych

Ambasada USA w Warszawie

Formularz kontaktowy online: https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-warsaw-contact-form/

E-Mail:  FBU.Warsaw@ssa.gov

Faks: +48 22 504 2281

Strona internetowa:  https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/poland/