Zastępca szefa misji i polscy partnerzy świętują 60-lecie programu Fulbrighta w Polsce

Zastępca szefa misji B. Bix Aliu

29 listopada w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się uroczysta gala kończąca obchody 60. rocznicy programu Fulbrighta w Polsce.

Zastępca szefa misji (DCM) B. Bix Aliu i dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w swoich wystąpieniach podkreślali osiągnięcia programu. Program wieczoru obejmował krótkie koncerty muzyki klasycznej, hiszpańskiej muzyki gitarowej oraz swing, jazz i blues w wykonaniu stypendysty Fulbrighta dr. Stana Breckenridge’a. Podczas gali Komisja Fulbrighta przeprowadziła aukcję dzieł sztuki stworzonych przez absolwentów Fulbrighta, aby zebrać dodatkowe fundusze na działalność programu. Justyna Janiszewska, dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta mówiła o przyszłych kierunkach działań programu Fulbrighta, wspomniała o nowych grantach w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), zwróciła też uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę stypendystów oraz opisała wysiłki na rzecz pozyskiwania nowych partnerów pełniących rolę instytucji goszczących stypendystów USA w Polsce. Wspomniała również byłego amerykańskiego stypendystę Fulbrighta Michaela Gilmora, który zmarł nagle po powrocie do Ameryki ze pobytu stypendialnego w Polsce w 2018 r. oraz poinformowała o powołanym z inicjatywy stypendystów Fulbrighta funduszu pamięci, który zebrał do tej pory ponad 20 tys. dol. i będzie wspierał amerykańskich stypendystów Fulbrighta w ramach projektów liderskich w Polsce.

Podczas swego wystąpienia DCM Aliu nazwał program Fulbrighta „najważniejszym programem wymiany edukacyjnej” między Polską a Stanami Zjednoczonymi, chwaląc tę instytucję za zdolność do „łączenia naszych dwóch narodów… nawet w najciemniejszych dniach zimnej wojny”. Podziękował także polskiemu rządowi za silne zaangażowanie i stałe zwiększanie funduszy na program o rocznym budżecie wielkości 2,4 mln dol., co umożliwia wymianę około 100 polskich i amerykańskich naukowców rocznie, którzy trafiają do najlepszych instytucji akademickich i naukowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Przywołując takie postacie jak Kopernik, Skłodowska-Curie i Chopin, DCM Aliu nazwał Polskę idealnym partnerem dla Fulbrighta, podkreślając, że „Polacy są naprawdę genialnym narodem oddanym pragnieniu wiedzy i osiągnięć”.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 380 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program działa od 1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów. Stypendium Fulbrighta jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej. Marka programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie. Wśród nich jest 59 laureatów nagrody Nobla i 84 laureatów nagrody Pulitzera, a 37 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA.  Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj:  http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/. Polecamy śledzenie na bieżąco ogłoszeń Komisji Fulbrighta na Facebooku: @FulbrightPolska

W tym roku program Fulbrighta w Polsce obchodzi 60-lecie działalności. Wszystkiego najlepszego, Fulbright Polska!