70. rocznica NATO

Transkrypcja wideo:

Przez ostatnie 70 lat państwa członkowskie NATO rozwijają się pomyślnie i cieszą się stabilnością gospodarczą, bezpieczeństwem i pokojem na arenie międzynarodowej.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. przypada 70. rocznica podpisania Traktatu Północno-Atlantyckiego i powstania NATO.

Sojusz jest zjednoczony w obronie demokracji, wolności jednostki i praworządności.

Jesteśmy zobowiązani ochraniać się wzajemnie.

Artykuł 5. traktatu mówi, że atak na jednego sojusznika jest tożsamy z atakiem na wszystkich członków NATO.

Po raz pierwszy i jak dotychczas jedyny na artykuł 5. powołano się po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone 11 września 2001 r.

Wszyscy sojusznicy NATO odpowiedzieli na atak, tak jakby nastąpił na ich terytorium.

Ze względu na ten zapis nasze kraje i ich mieszkańcy czują się bezpieczniej.

29 państw NATO-wskich współpracuje z krajami partnerskimi na całym świecie zwalczając terroryzm, piractwo, szkodliwe wpływy Rosji oraz odpowiadając na inne wyzwania dla bezpieczeństwa.

W odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia kraje NATO inwestują w rozwój nowych zdolności obrony i odstraszania.

NATO dostosowuje się do nowych czasów.

Siła i jedność NATO zapewniają nam bezpieczeństwo od 70 lat. Sojusz gotowy jest dotrzymywać tej obietnicy również w przyszłości bez względu na zagrożenia.