71 rocznica Powstania Warszawskiego

Uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Krakowie

1 sierpnia pełniąca obowiązki konsula generalnego Pam DeVolder wzięła udział w uroczystości złożenia wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie dla uczczenia 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystościch wzięli udział weterani, władze miasta i regionu, przedstawiciele placówek dyplomatycznych i mieszkańcy Krakowa.

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni, było heroiczną próbą podjętą przez Armię Krajową, której celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej w czasie II Wojny Światowej.