Uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Krakowie