Chargé d’affaires złożył wieniec w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego

Pierwszego sierpnia chargé d’affaires Eric Green wziął udział w uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej dla uczczenia 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na uroczystości obecni byli między innymi: prezydent m.st. Warszawy, zastępca marszałka Sejmu, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i weterani powstania.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni, było bohaterskim zrywem Armii Krajowej dążącej do uwolnienia Warszawy spod hitlerowskiej okupacji. Stanowiło największą zbrojną próbę oporu w Europie podjętą przez podziemną formację wojskową.