Przesłanie z okazji 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa w Europie

8 maja 2020

Sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Dziś mija 75 lat od zakończenia okresu wrogości w Europie, jaki przyniosła druga wojna światowa.  Składamy hołd wszystkim tym, którzy w obliczu tyranii stanęli w obronie ludzkości i wolności, jesteśmy wdzięczni za ich poświęcenie i walkę na rzecz uwolnienia świata od nazizmu, faszyzmu i innych przejawów agresji.

Przepełnieni żalem wspominamy wyjątkowe cierpienie narodu żydowskiego w latach Holokaustu i bezlitosne mordy na tak wielu innych niewinnych cywilach.  Czcząc ich pamięć, zarazem ponawiamy uroczyste śluby, że nie dopuścimy do powtórzenia się podobnych okropności.

Przy okazji dzisiejszego dnia przypominamy również, że dla wielu osób żyjących po wojnie za Żelazną Kurtyną koniec wojny oznaczał początek bądź kontynuację innej formy opresji.

Od 1945  roku współpraca w obszarze transatlantyckim zajmuje naczelne miejsce w szerzeniu pokoju, demokracji i tolerancji, działa na rzecz zachowania wspólnych wartości, takich jak wolność i praworządność.  Po upadku Żelaznej Kurtyny więcej osób mogło cieszyć się wolnością i korzystać z demokratycznych wartości.  Mamy wspólną historię. W duchu współpracy opowiadamy się za wspólną przyszłością.