Amerykańska Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa w Polsce

 

Od początku stycznia 2017 r. w Polsce będzie rozlokowywana 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa 4. Dywizji Piechoty Armii USA (ang. ABCT), której dowództwo zostanie utworzone w Żaganiu. Brygada zostanie również rozlokowana w innych państwach członkowskich na wschodniej flance NATO, by wzmocnić zdolności odstraszania oraz zwiększyć interoperacyjność w ramach wywiązywania się Stanów Zjednoczonych z zobowiązań wobec członków NATO. Jednostki ABCT zgrupują się w Polsce, a następnie niektóre z nich zostaną skierowane do innych państw sojuszniczych w regionie. W sumie rozlokowanych zostanie ponad 4.000 żołnierzy i 2.000 pojazdów, w tym czołgi, transportery opancerzone, wozy dostawcze oraz naczepy. Znacząca część żołnierzy i sprzętu pozostanie w bazach w Polsce: w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Jednostki te będą brały udział w szkoleniach i ćwiczeniach w Polsce oraz innych krajach przez dziewięć miesięcy, a potem zostaną zastąpione przez inne jednostki tej samej wielkości.

Celem przebazowania żołnierzy jest przejście od działań wzmacniających bezpieczeństwo do odstraszania – aby być w stanie odpowiedzieć na potencjalne kryzysy i wspomóc obronność naszych sojuszników i partnerów w Europie. Przyjazd amerykańskich jednostek stanowi też wypełnienie zobowiązań Stanów Zjednoczonych ze szczytów NATO w 2016 r. (w Warszawie) oraz 2014 r. (w Newport w Walii) na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie.

Przybycie 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 4. Dywizji Piechoty Armii USA rozpoczyna również nową fazę operacji Atlantic Resolve, która jest operacją militarną Stanów Zjednoczonych mającą na celu zademonstrowanie zaangażowania USA na rzecz bezpieczeństwa sojuszników NATO w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jej przybycie oznacza początek ciągłej rotacji amerykańskich żołnierzy i sprzętu w Polsce oraz w regionie. Już od kwietnia 2014 r. Wojska Lądowe USA w Europie kierowały działaniami lądowymi, realizując ciągłe, pogłębione szkolenia i działania wielonarodowe w zakresie bezpieczeństwa we współpracy z Polską i innymi sojusznikami oraz partnerami w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Oprócz Polski te wielonarodowe szkolenia i działania związane ze współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa są również realizowane w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Ich celem jest poprawa interoperacyjności, wzmocnienie  relacji i zaufania pomiędzy wojskami sojuszniczymi, poprawienie stabilności regionalnej i zademonstrowanie amerykańskiego zaangażowanie na rzecz NATO. To również przykład ciągłego amerykańskiego zaangażowania w zapewnienie trwałego pokoju i stabilności w regionie.

Amerykańska 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa 4. Dywizji Piechoty przybywa z Fort Carson w stanie Colorado. Jej dowódcą jest pułkownik Christopher R. Norrie. Przedsięwzięcie to jest finansowane w ramach Inicjatywy na rzecz Wzmocnienia Bezpieczeństwa w Europie realizowanej przez rząd amerykański.