Ambasador Jones spotkał się z grupą studentów w ramach projektu „Akcja Dyplomacja”

16 kwietnia Ambasador Paul Jones spotkał się z grupą 20 studentów w ramach inicjatywy „Akcja Dyplomacja”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej. Studenci podjęli dyskusję na wiele tematów takich jak stosunki bilateralne pomiędzy Polską i USA, a także bieżące stosunki międzynarodowe.

Projekt „Akcja Dyplomacja” ma na celu pogłębienie wiedzy polskich studentów o dyplomacji, biznesie i geopolityce, którzy są zainteresowani relacjami międzynarodowymi czy karierą w dyplomacji. Do Ambasadora dołączyła grupa dyplomatów z sekcji politycznej, ekonomicznej i spraw publicznych, którzy przybliżyli studentom swoją pracę i opowiedzieli o życiu dyplomaty w Polsce. Ambasador Jones podkreślił znaczenie młodego pokolenia w rozwijaniu stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wspomniał także o projekcie Ambasady „Sto Lat Razem”, której celem jest wyjaśnienie roli USA w odzyskaniu przez Polskę niepodległości sto lat temu.