Projekt ‘Akcja Dyplomacja’ – studenci dyskutują na bieżące tematy polityki międzynarodowej

3 kwietnia Steve Bremner dyplomata z sekcji politycznej spotkał się z grupą 23 studentów w ramach inicjatywy „Akcja Dyplomacja”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Szkole Głównej Handlowej. Studenci podjęli dyskusję na wiele tematów takich jak stosunki bilateralne pomiędzy Polską i USA, relacje gospodarcze i handlowe a także bieżące stosunki międzynarodowe. Steve przybliżyli studentom swoją pracę i opowiedział o życiu dyplomaty w Polsce.

Projekt „Akcja Dyplomacja” ma na celu pogłębienie wiedzy polskich studentów o dyplomacji, biznesie i geopolityce, którzy są zainteresowani relacjami międzynarodowymi czy karierą w dyplomacji.