Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie

W dniu dzisiejszym Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie obchodzi Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię i wyznanie. Polska odegrała kluczową rolę w ustanowieniu tego dnia podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. ONZ ustanowiła ten dzień w związku z bezprecedensowym wzrostem liczby aktów przemocy na całym świecie przeciwko wspólnotom religijnym i osobom należącym do mniejszości wyznaniowych.  Jak podkreślił Sekretarz Stanu USA Michael Pompeo podczas tegorocznej konferencji ministerialnej poświęconej promowaniu wolności religijnej: „Walka o to, by każdy miał prawo do wiary, do zgromadzenia, do nauki zasad własnego wyznania nie jest kwestią wyboru –  tak naprawdę, zapewnienie tych praw jest moralną powinnością.  Wszyscy ludzie na całym świecie muszą mieć zapewnione prawo do otwartego praktykowania swojej wiary – w swoich domach, w miejscach kultu, na publicznych placach – i prawo do wiary w to, w co chcą wierzyć”.