AKTUALIZACJA: USA zajmuje pozycję lidera globalnej walki z COVID-19

DEPARTAMENT STANU USA

Biuro Rzecznika Prasowego

INFORMACJA NT. AMERYKAŃSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ I MEDYCZNEJ  

19 maja 2020 

AKTUALIZACJA: USA zajmuje pozycję lidera globalnej walki z COVID-19  

(fragment) 

Dzięki hojności narodu amerykańskiego oraz działań rządu USA Stany Zjednoczone nadal wykazują globalne przywództwo w obliczu pandemii COVID-19. Amerykanie przekazali ponad 10 mld dolarów na wsparcie globalnej odpowiedzi na pandemię; dzięki tym staraniom znaczące fundusze amerykańskie oraz stosowne badania naukowe stanowią centralną, skoordynowaną część światowej walki z COVID-19. Walcząc od miesięcy z pandemią w kraju i za granicą, USA nadal przewodzą globalnym staraniom, ugruntowując zajmowaną od dziesięcioleci pozycję lidera w zakresie ratowania życia i niesienia pomocy humanitarnej.  

Od wybuchu pandemii COVID-19 rząd USA za pośrednictwem programów Departamentu Stanu i USAID przeznaczył ponad 900 mln dolarów na pilną pomoc medyczną, humanitarną i gospodarczą, przeznaczoną na wsparcie rządów, organizacji międzynarodowych i pozarządowych walczących z pandemią. Zapewnione przez Kongres fundusze pomagają ratować życie poprzez poprawę edukacji w zakresie zdrowia publicznego, lepsze zabezpieczenie obiektów ochrony zdrowia, usprawnianie prac laboratoryjnych oraz nadzoru zdrowotnego i zdolności reagowania na zagrożenia dla zdrowia w ponad 120 krajach.  

Stany Zjednoczone zmobilizowały się jako naród na rzecz realizacji globalnych starań o imponującym zakresie.  We współpracy z sektorem prywatnym wypełniamy obietnicę prezydenta Trumpa o dostarczeniu respiratorów naszym partnerom i sojusznikom w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej.  Pierwszy transport respiratorów przekazanych przez Stany Zjednoczone za pośrednictwem USAID dotarł do Republiki Południowej Afryki 11 maja 2020 roku.  Nasze dotychczasowe fundusze pomocowe dla zagranicy na rzecz walki z pandemią COVID-19 obejmują przekazane wstępnie 23 mln dolarów na zaopatrzenie niektórych partnerów i sojuszników w respiratory.  Planujemy kolejne zakupy i transporty respiratorów oraz innego sprzętu tego rodzaju.  

Dotychczasowa pomoc na walkę z COVID-19 ze strony Departamentu Stanu USAID obejmuje: 

 • Blisko 300 mln dolarów na pilną pomoc medyczną wyasygnowanych przez USAID w ramach Global Health Emergency Reserve Fund for Contagious Infectious-Disease Outbreaks oraz Global Health Programs.  Fundusze są w pierwszym rzędzie przeznaczane na przygotowanie społeczeństw w krajach rozwijających się do walki z COVID-19.  
 • Blisko 300 mln dolarów pomocy humanitarnej przekazanych przez USAID w ramach International Disaster Assistance (IDA). Z pomocy  finansowane podstawowe usługi zdrowotne, programy informacyjne nt. zagrożeń oraz profilaktyka i kontrola; w ramach pomocy są dostarczane artykuły higieniczne oraz środki do uzdatniania wody; poprzez współpracę z istniejącymi strukturami sektora zdrowotnego dąży się do wzmocnienia lokalnych możliwości i zdolności koordynacyjnych. Fundusze trafiają w pierwszym rzędzie do społeczności dotkniętych przez kryzys humanitarny, zwłaszcza do osób zmuszonych do przesiedlenia na skutek zwiększonego zagrożenia, ryzyka wybuchu epidemii w obozach i nieformalnych osiedlach oraz przewidywanej zwiększonej śmiertelności. 
 • Ponad 150 mln dolarów z Economic Support Funding (ESF). Fundusze pomogą w realizacji interesów amerykańskiej polityki zagranicznej poprzez wspieranie doraźnych celów pomocowych i walki z długofalowymi skutkami pandemii.
 • Blisko 160 mln dolarów pomocy humanitarnej z konta Migration and Refugee Assistance (MRA), wyasygnowanych przez działające przy Departamencie Stanu Bureau of PopulationRefugees, and Migration. Fundusze te wspierają działania organizacji międzynarodowych i pozarządowych w walce z zagrożeniami związanymi z pandemią wśród uchodźców i ludności krajów-gospodarzy, jak również innych społeczności migrantów i zagrożonych populacji w ramach globalnych i lokalnych działań humanitarnych. 

Pomoc przekazywana za pośrednictwem Departamentu Stanu i USAID nie obejmuje idącej w setki milionów pomocy przekazywanej przez inne departamenty i agendy rządu USA, takich jak Centra Kontroli Chorób i Profilaktyki (CDC) oraz Departament Obrony.  Nowe fundusze są kontynuacją dotychczasowej pomocy USA, która tylko w ostatniej dekadzie przekroczyła wartość 100 mld dolarów na wsparcie globalnych programów zdrowotnych i osiągnęła skalę blisko 70 mld dolarów na pomoc humanitarną.  

Poza udostępnianiem bezpośredniego finansowania rządowego, Ameryka pomaga potrzebującym na całym świecie dzięki hojności amerykańskich firm prywatnych, grup typu non-profitorganizacji charytatywnych i religijnych oraz indywidualnych darczyńców, którzy w sumie przekazali ponad 4,3 mld dolarów w formie dotacji rządowych oraz globalnej pomocy, dużo więcej niż jakikolwiek inny kraj.  

W celu realizacji najpilniejszych potrzeb, departamenty i agendy rządu USA koordynują działania dla wyznaczenia priorytetowych kierunków pomocy zagranicznej w celu uzyskania najlepszych efektów. W odniesieniu do Europy i Eurazji pomoc świadczona poprzez Departament Stanu i USAID przedstawia się następująco:  

Europa Eurazja: 

 • Albania:Ponad mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Albanii pomoc w wysokości ponad 693 mln dolarów, w tym ponad 51,8 mln pomocy zdrowotnej. 
 • Armenia:Ponad 2,mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Armenii pomoc w wysokości ponad 1,57 mld dolarów, w tym blisko 106 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Azerbejdżan: Blisko 3,6 mln dolarów, w tym 3 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach.  Suma 565 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 dla najbardziej zagrożonych społeczności. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Azerbejdżanowi pomoc w wysokości ponad 894 mln dolarów, w tym blisko 41 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Białoruś: 1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Obecna pomoc jest uzupełnieniem świadczonej od kilkudziesięciu lat pomocy amerykańskiej dla tego kraju, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 301 mln dolarów, z czego blisko 1,5 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną. 
 • Bośnia i Hercegowina:2,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Bośni i Hercegowinie pomoc w wysokości ponad 1,1 mld dolarów, w tym 200 tys. dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Bułgaria: 500 tys. dolarów pomocy zdrowotnej na opanowanie wybuchu epidemii. Nowa pomoc stanowi uzupełnienie świadczonej od lat pomocy USA dla Bułgarii, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 558 mln dolarów, w tym ponad 6 mln dolarów na pomoc zdrowotną. 
 • Gruzja: 2,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Gruzji 3,6 mld dolarów, w tym blisko 139 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Grecja: Blisko 2,9 mln dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla migrantów i uchodźców w Grecji. Nowy fundusz pomocowy uzupełnia dotychczasową pomoc USA dla Grecji, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła 202 mln dolarów, z czego blisko 1,8 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną. 
 • Włochy: Amerykańska pomoc obejmuje 50 mln dolarów, wyasygnowanych przez USAID na wsparcie gospodarki w dobie COVID-19. USAID wesprze działalność organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i grup wyznaniowych walczących z pandemią we Włoszech i łagodzących jej oddziaływanie na społeczeństwo. USAID we współpracy z rządem Włoch zakupi również sprzęt medyczny i wesprze włoskie firmy dotknięte przez pandemię COVID-19. 
 • Kosowo:Blisko 1,6 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Pomoc uzupełnia dotychczas przekazane wsparcie dla Kosowa, które przez ostatnie 20 lat przekroczyło sumę 772 mln dolarów, w tym ponad 10 mln dolarów na pomoc zdrowotną. 
 • Mołdawia: Blisko 2,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Wsparcie w ramach walki z COVID-19 uzupełnia dotychczasowe wsparcie USA dla tego kraju, które zamyka się sumą ponad 1 mld dolarów, z czego blisko 42 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną. 
 • Czarnogóra: 300 tys. dolarów pomocy zdrowotnej w ramach walki z pandemią. Suma ta uzupełnia dotychczasowe długofalowe nakłady USA w Czarnogórze, które przekroczyły 332 mln dolarów, z czego ponad milion dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną. 
 • Macedonia Północna: 1,5 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi ponad 738 mln dolarów, w tym blisko 11,5 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Rumunia: 800 tys. dolarów na walkę z pandemią. Ponadto rząd USA w pełni pokrył zrealizowany przez NATO transport środków ochrony osobistej z Korei Południowej do RumuniiPrzez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi blisko 700 mln dolarów, w tym ponad 55 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Serbia:Ponad 2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. przeprowadzanie testów, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, dodatkowe wsparcie techniczne na poprawę przygotowań i stosownych działań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach i komunikowania ze społeczeństwem, oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Serbii ponad miliard dolarów, w tym blisko 5,4 mln dolarów pomocy zdrowotnej. 
 • Turcja: Blisko 5,7 mln dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla uchodźców i udzielających im schronienia społeczności na terenie Turcji. Nowy fundusz pomocowy dopełnia ogłoszone 3 marca wsparcie dla uchodźców syryjskich w Turcji w wysokości 18 mln dolarów. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Turcji blisko 1,4 mld dolarów, z czego suma 3 mln dolarów pomocy zdrowotnej przyczyniła się do przygotowania gruntu do obecnych działań pomocowych. 
 • Ukraina: Na sumę całkowitej pomocy w wysokości 15,5 mln dolarów składa się 13,1 mln dolarów pomocy zdrowotnej i humanitarnej przekazanych w ramach International Disaster Assistance (IDA), które wesprą lokalne instytucje ochrony zdrowia i zapewnią lepszą opiekę nad chorymi i zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID-19, jednocześnie usprawniając zbieranie i przekazywanie informacji w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia. Przyznane środki przyczynią się również do złagodzenia następstw pandemii, takich jak utrata środków utrzymania i niedostępność usług publicznych w przypadku zagrożonych społeczności, w tym mieszkańców targanej konfliktem wschodniej Ukrainy. Pomoc obejmuje również 2,4 mln dolarów z funduszu MRA dla najbardziej zagrożonych pandemią społeczności. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie blisko 5 mld dolarów, w tym blisko 362 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Regionalna pomoc w Europie i Eurazji:Pomoc w wysokości 5 mln dolarów w ramach wsparcia gospodarczego wzmocni działania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ochrony demokratycznych instytucji oraz sprawi, że głos obywateli w czasie pandemii będzie wysłuchany. Środki wesprą również starania organizacji obywatelskich zabiegających o nadzór obywateli nad działaniami rządów podejmowanymi dla zwalczania COVID-19.