Aktualizacja informacji nt. Defender-Europe 20

U.S. ARMY EUROPE

Informacja prasowa

16 marca 2020

STUTTGART, Niemcy. W związku z obecnym nagłym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 oraz aktualnymi wytycznymi sekretarza obrony, zakres i skala ćwiczeń Defender-Europe 20 ulegają modyfikacji. Z dniem 13 marca 2020 roku zakończone zostało przemieszczanie personelu i sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Zdrowie, bezpieczeństwo i gotowość naszego wojska, cywilów oraz członków rodzin są dla nas sprawą najważniejszą.

Będziemy utrzymywać gotowość naszych oddziałów, jednocześnie skupiając maksimum wysiłków na umacnianiu naszych sojuszów i współpracy partnerskiej.

W związku ze stosownymi zmianami, nie odbędą się ćwiczenia powiązane z Defender-Europe 20, a mianowicie: Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike oraz Swift Response. Grupa bojowa brygady pancernej już przemieszczona do Europy przeprowadzi ćwiczenia artyleryjskie oraz inne połączone zadania szkoleniowe wraz z naszymi sojusznikami w ramach zmodyfikowanych ćwiczeń Allied Spirit. Oddziały już przemieszczone do Europy w związku z innymi ćwiczeniami powiązanymi powrócą do Stanów Zjednoczonych.

Celem Defender-Europe 20 jest budowa strategicznej gotowości poprzez przemieszczenie do Europy sił zdolnych do działań bojowych dla wsparcia NATO i Narodowej Strategii Obronnej USA.

Podjęte działania umożliwiły przećwiczenie zdolności sił zbrojnych do koordynowania ruchów wojsk na dużą skalę we współpracy z sojusznikami i partnerami. Od stycznia br. amerykańskie siły zbrojne dokonały przemieszczenia około 6 tys. żołnierzy z USA do Europy, w tym dowództwa dywizyjnego i grupy bojowej brygady pancernej.  Przetransportowano również około 9 tys. pojazdów i sprzętu z miejsc składowania oraz około 3 tys. sztuk sprzętu drogą morską ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto, w koordynacji z sojusznikami i partnerami dokończono przemieszczanie żołnierzy i sprzętu z portów morskich na poligony w Niemczech i Polsce.

Wraz z naszymi sojusznikami i partnerami dopracowujemy i uzgadniamy szereg innych szczegółów. Przewidywane są zmiany w harmonogramach przemieszczania żołnierzy przebywających w Europie, transportu sprzętu sprowadzonego z USA oraz kolejnej zmiany rotacyjnej w ramach Atlantic Resolve. O szczegółach planowanych zmian będziemy informować na bieżąco.