AKTUALIZACJA: Stany Zjednoczone zajmują pozycję lidera w zakresie pomocy humanitarnej i medycznej świadczonej w odpowiedzi na COVID-19

1 maja 2020

INFORMACJA NT. AMERYKAŃSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ I MEDYCZNEJ

AKTUALIZACJA: Stany Zjednoczone zajmują pozycję lidera w zakresie pomocy humanitarnej i medycznej świadczonej w odpowiedzi na COVID-19

(fragment)

Rząd Stanów Zjednoczonych jest liderem podejmowanych na całym świecie działań humanitarnych i medycznych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Walcząc od miesięcy z pandemią w kraju i za granicą, USA nadal pozostają największym krajem-darczyńcą w ramach działań globalnych, kontynuując prowadzone przez dziesięciolecia działania pomocowe w tym zakresie. Od wybuchu pandemii COVID-19 rząd USA przeznaczył ponad 775 mln dolarów na pilną pomoc medyczną, humanitarną i gospodarczą przeznaczoną na wsparcie rządów, organizacji międzynarodowych i pozarządowych walczących z pandemią. Zapewnione przez Kongres fundusze pomagają ratować życie poprzez poprawę edukacji w zakresie zdrowia publicznego, lepsze zabezpieczenie obiektów ochrony zdrowia, usprawnianie prac laboratoryjnych oraz nadzoru zdrowotnego i zdolności reagowania na zagrożenia dla zdrowia w ponad 120 krajach.

W ramach zakrojonych na szeroką skalę starań, amerykański Departament Stanu i Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przeznaczyły blisko 508 mln dolarów na pilną pomoc medyczną, humanitarną i gospodarczą, będącą rozszerzeniem już przekazywanej pomocy dla organizacji wielostronnych i pozarządowych wspierających społeczeństwa na całym świecie w zmaganiach z pandemią. Fundusze posłużą wspieraniu niezbędnych działań na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania wirusa, jak m.in. kampanie informacyjne, ochrona czystości wody i kontrola sanitarna oraz zapobieganie i zwalczanie zakażeń w placówkach zdrowia.

Dotychczasowa pomoc na walkę z COVID-19 ze strony Departamentu Stanu i USAID obejmuje:

 • Blisko 200 mln dolarów na pilną pomoc medyczną wyasygnowanych przez USAID w ramach Global Health Emergency Reserve Fund for Contagious Infectious-Disease Outbreaks oraz Global Health Programs. Fundusze są w pierwszym rzędzie przeznaczane na przygotowanie społeczeństw w krajach rozwijających się do walki z COVID-19.
 • Blisko 300 mln dolarów pomocy humanitarnej przeznaczonych przez USAID w ramach International Disaster Assistance (IDA). Fundusze trafiają w pierwszym rzędzie do społeczności dotkniętych przez kryzys humanitarny, zwłaszcza do osób zmuszonych do przesiedlenia na skutek zwiększonego zagrożenia, ryzyka wybuchu epidemii w obozach i nieformalnych osiedlach oraz przewidywanej zwiększonej śmiertelności.
 • Ponad 150 mln dolarów z Economic Support Funding (ESF). Fundusze pomogą w realizacji interesów amerykańskiej polityki zagranicznej poprzez wspieranie doraźnych celów pomocowych i walki z długofalowymi skutkami pandemii.
 • Ponad 130 mln dolarów pomocy humanitarnej z konta Migration and Refugee Assistance (MRA), wyasygnowanych przez działające przy Departamencie Stanu Bureau of Population, Refugees, and Migration. Fundusze te wspierają działania organizacji międzynarodowych i pozarządowych w walce z zagrożeniami związanymi z pandemią wśród uchodźców i ludności krajów-gospodarzy, jak również innych społeczności migrantów i zagrożonych populacji w ramach globalnych i lokalnych działań humanitarnych.

Nowe fundusze są kontynuacją dotychczasowej pomocy USA, która tylko w ostatniej dekadzie przekroczyła wartość 100 mld dolarów na wsparcie globalnych programów zdrowotnych i osiągnęła skalę blisko 70 mld dolarów na pomoc humanitarną.

Poza udostępnianiem bezpośredniego finansowania rządowego, Ameryka pomaga potrzebującym na całym świecie dzięki hojności amerykańskich firm prywatnych, grup typu non-profit, organizacji charytatywnych i religijnych oraz indywidualnych darczyńców. Amerykanie wspólnie przeznaczyli blisko 6,5 mld dolarów w formie dotacji rządowych i pozarządowych oraz pomocy na wsparcie globalnej walki z COVID-19.

W celu realizacji najpilniejszych potrzeb, departamenty i agencje rządu USA koordynują działania dla wyznaczenia priorytetowych kierunków pomocy zagranicznej w celu uzyskania najlepszych efektów. W odniesieniu do Europy i Eurazji pomoc świadczona poprzez Departament Stanu i USAID przedstawia się następująco: 

Europa i Eurazja:

 • Albania: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Albanii pomoc w wysokości ponad 693 mln dolarów, w tym ponad 51,8 mln pomocy zdrowotnej.
 • Armenia:  1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Armenii pomoc w wysokości ponad 1,57 mld dolarów, w tym blisko 106 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Azerbejdżan: Ponad 2,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach.  Suma 565 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 dla najbardziej zagrożonych społeczności. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Azerbejdżanowi pomoc w wysokości ponad 894 mln dolarów, w tym blisko 41 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Białoruś: 1,3 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Obecna pomoc jest uzupełnieniem świadczonej od kilkudziesięciu lat pomocy amerykańskiej dla tego kraju, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 301 mln dolarów, z czego blisko 1,5 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.
 • Bośnia i Hercegowina: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Bośni i Hercegowinie pomoc w wysokości ponad 1,1 mld dolarów, w tym 200 tys. dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Bułgaria: 500 tys. dolarów pomocy zdrowotnej na opanowanie wybuchu epidemii. Nowa pomoc stanowi uzupełnienie świadczonej od lat pomocy USA dla Bułgarii, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 558 mln dolarów, w tym ponad 6 mln dolarów na pomoc zdrowotną.
 • Gruzja: 1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Gruzji 3,6 mld dolarów, w tym blisko 139 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Grecja: 500 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla migrantów i uchodźców w Grecji. Nowy fundusz pomocowy uzupełnia dotychczasową pomoc USA dla Grecji, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła 202 mln dolarów, z czego blisko 1,8 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.
 • Włochy: Amerykańska pomoc obejmuje 50 mln dolarów, wyasygnowanych przez USAID na wsparcie gospodarki w dobie COVID-19. USAID wesprze działalność organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i grup wyznaniowych walczących z pandemią we Włoszech i łagodzących jej oddziaływanie na społeczeństwo. USAID zakupi również sprzęt medyczny, który nie jest niezbędny do walki z pandemią na terenie USA; będzie też wspierał włoskie firmy zaangażowane w rozwój i produkcję sprzętu medycznego i innych środków do walki z COVID-19.
 • Kosowo: 1,1 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Pomoc uzupełnia dotychczas przekazane wsparcie dla Kosowa, które przez ostatnie 20 lat przekroczyło sumę 772 mln dolarów, w tym ponad 10 mln dolarów na pomoc zdrowotną.
 • Mołdawia: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Wsparcie w ramach walki z COVID-19 uzupełnia dotychczasowe wsparcie USA dla tego kraju, które dotychczas zamyka się sumą ponad 1 mld dolarów, z czego blisko 42 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.
 • Czarnogóra: 300 tys. dolarów pomocy zdrowotnej w ramach walki z pandemią. Suma ta uzupełnia dotychczasowe długofalowe nakłady USA w Czarnogórze, które przekroczyły 332 mln dolarów, z czego ponad milion dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.
 • Macedonia Północna: 1,1 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi ponad 738 mln dolarów, w tym blisko 11,5 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Rumunia: 800 tys. dolarów na walkę z pandemią. Ponadto rząd USA w pełni pokrył zrealizowany przez NATO transport środków ochrony osobistej z Korei Południowej do Rumunii; amerykański personel wojskowy wchodził w skład załóg dwóch innych lotów, które transportowały środki ochrony osobistej do Rumunii w ramach NATO-wskiego mostu powietrznego. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi blisko 700 mln dolarów, w tym ponad 55 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Serbia: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. przeprowadzanie testów, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, dodatkowe wsparcie techniczne na poprawę przygotowań i stosownych działań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach i komunikowania ze społeczeństwem, oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych. Ponadto USAID na terenie Serbii przekazało 150 tys. dolarów na zakup żywności i innego niezbędnego wsparcia dla najbardziej narażonych rodzin i grup, w tym osób starszych. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Serbii ponad miliard dolarów, w tym blisko 5,4 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Turcja: 800 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla uchodźców i udzielających im schronienia społeczności na terenie Turcji. Nowy fundusz pomocowy dopełnia ogłoszone 3 marca wsparcie dla uchodźców syryjskich w Turcji w wysokości 18 mln dolarów. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Turcji blisko 1,4 mld dolarów, z czego suma 3 mln dolarów pomocy zdrowotnej przyczyniła się do przygotowania gruntu do obecnych działań pomocowych.
 • Ukraina: Na sumę całkowitej pomocy w wysokości 14,5 mln dolarów składa się 12,1 mln dolarów pomocy zdrowotnej i humanitarnej przekazanych w ramach International Disaster Assistance (IDA), które wesprą lokalne instytucje ochrony zdrowia i zapewnią lepszą opiekę nad chorymi i zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID-19, jednocześnie usprawniając zbieranie i przekazywanie informacji w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia. Przyznane środki przyczynią się również do złagodzenia następstw pandemii, takich jak utrata środków utrzymania i niedostępność usług publicznych w przypadku zagrożonych społeczności, w tym mieszkańców targanej konfliktem wschodniej Ukrainy. Pomoc obejmuje również 2,4 mln dolarów z funduszu MRA dla najbardziej zagrożonych pandemią społeczności. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie blisko 5 mld dolarów, w tym blisko 362 mln dolarów pomocy zdrowotnej.
 • Regionalna pomoc w Europie i Eurazji: Pomoc w wysokości 5 mln dolarów w ramach wsparcia gospodarczego wzmocni działania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ochrony demokratycznych instytucji oraz sprawi, że głos obywateli w czasie pandemii będzie wysłuchany. Środki wesprą również starania organizacji obywatelskich zabiegających o to, by obywatele mieli nadzór nad działaniami rządów podejmowanymi dla zwalczania COVID-19.