AKTUALIZACJA: Stany Zjednoczone zajmują pozycję lidera w zakresie pomocy humanitarnej i medycznej świadczonej w odpowiedzi na COVID-19

DEPARTAMENT STANU USA

Biuro Rzecznika Prasowego 

ZESTAWIENIE INFORMACJI NT. AMERYKAŃSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ I MEDYCZNEJ

(fragment dotyczący Europy i Eurazji)

16 kwietnia 2020

Rząd Stanów Zjednoczonych jest liderem podejmowanych na całym świecie działań humanitarnych i medycznych w odpowiedzi na pandemię COVID-19, choć w tym samym czasie USA toczą walkę z wirusem na terenie kraju. W ramach zakrojonych na szeroką skalę starań, amerykański Departament Stanu i Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) przeznaczyły blisko 508 mln dolarów na pilną pomoc medyczną, humanitarną i gospodarczą, będącej rozszerzeniem już przekazywanej pomocy dla organizacji wielostronnych i pozarządowych wspierających społeczeństwa na całym świecie w zmaganiach z pandemią. Fundusze posłużą wspieraniu niezbędnych działań na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania wirusa, jak m.in. kampanie informacyjne, ochrona czystości wody i kontrola sanitarna oraz zapobieganie i zwalczanie zakażeń w placówkach zdrowia.

Wartość dotychczasowej pomocy rządu USA na globalną walkę z COVID-19 obejmuje m.in. blisko 200 mln dolarów na pilną pomoc medyczną wyasygnowanych przez USAID w ramach Global Health Emergency Reserve Fund for Contagious Infectious-Disease Outbreaks oraz Global Health Programs; blisko 195 mln dolarów pomocy humanitarnej przeznaczonych przez USAID w ramach International Disaster Assistance (IDA), oraz 50 mln dolarów z Economic Support Funding (ESF), na wsparcie działań rządów i organizacji pozarządowych w ponad 100 najciężej dotkniętych bądź najbardziej zagrożonych krajach w dobie globalnej pandemii. Dodatkowo, działające przy Departamencie Stanu Bureau of Population, Refugees, and Migration, które odpowiada za program wspierania migrantów i uchodźców (Migration and Refugee Assistance, MRA), wyasygnowało dla poszczególnych krajów przyznaną wcześniej pomoc humanitarną w wysokości 64 mln dolarów, której rozdysponowaniem zajmie się Agencja ONZ ds. Uchodźców (United Nations Refugee Agency, UNHCR), z przeznaczeniem dla społeczności najbardziej zagrożonych kryzysem humanitarnym w ramach ONZ-owskiej Globalnej Odpowiedzi na COVID-19.

Departamenty i agencje rządu USA współpracują ze sobą w zakresie ustalenia najpilniejszych potrzeb, biorąc pod uwagę możliwość koordynacji działań w poszczególnych krajach i ich skuteczność. W odniesieniu do Europy i Eurazji wielkość nowej oraz wcześniej ogłoszonej pomocy USA przedstawia się następująco: 

Europa i Eurazja:

●  Albania: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Albanii pomoc w wysokości ponad 693 mln dolarów, w tym ponad 51,8 mln pomocy zdrowotnej.

●  Armenia: 1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Armenii pomoc w wysokości ponad 1,57 mld dolarów, w tym blisko 106 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Azerbejdżan: 1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Azerbejdżanowi pomoc w wysokości ponad 894 mln dolarów, w tym blisko 41 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Białoruś: 1,3 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Obecna pomoc jest uzupełnieniem świadczonej od kilkudziesięciu lat pomocy amerykańskiej dla tego kraju, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 301 mln dolarów, z czego blisko 1,5 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.

●  Bośnia i Hercegowina: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Bośni i Hercegowinie pomoc w wysokości ponad 1,1 mld dolarów, w tym 200 tys. dolarów pomocy zdrowotnej.

 ●  Bułgaria: 500 tys. dolarów pomocy zdrowotnej na opanowanie wybuchu epidemii. Nowa pomoc stanowi uzupełnienie świadczonej od lat pomocy USA dla Bułgarii, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła sumę 558 mln dolarów, w tym ponad 6 mln dolarów na pomoc zdrowotną.

●  Gruzja: 1,7 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Gruzji 3,6 mld dolarów, w tym blisko 139 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Grecja: 500 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla migrantów i uchodźców w Grecji. Nowy fundusz pomocowy uzupełnia dotychczasową pomoc USA dla Grecji, która przez ostatnie 20 lat przekroczyła 202 mln dolarów, z czego blisko 1,8 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.

●  Włochy: Amerykańska pomoc obejmuje 50 mln dolarów, wyasygnowane przez USAID na wsparcie gospodarki w dobie COVID-19. USAID wesprze działalność publicznych organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i grup wyznaniowych walczących z pandemią we Włoszech i łagodzących jej oddziaływanie na społeczeństwo. USAID zakupi również sprzęt medyczny, który nie jest niezbędny do walki z pandemią na terenie USA; będzie też wspierał włoskie firmy zaangażowane w rozwój i produkcję sprzętu medycznego i innych środków do walki z COVID-19.

●  Kosowo: 1,1 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Pomoc uzupełnia dotychczas przekazane wsparcie dla Kosowa, które przez ostatnie 20 lat przekroczyło sumę 772 mln dolarów, w tym ponad 10 mln dolarów na pomoc zdrowotną.

●  Mołdawia: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Wsparcie w ramach walki z COVID-19 uzupełnia dotychczasowe wsparcie USA dla tego kraju, które dotychczas zamyka się sumą ponad 1 mld dolarów, z czego blisko 42 mln dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.

●  Czarnogóra: 300,000 tys. dolarów pomocy zdrowotnej w ramach walki z pandemią. Suma ta uzupełnia dotychczasowe długofalowe nakłady USA w Czarnogórze, które przekroczyły 332 mln dolarów, z czego ponad milion dolarów przeznaczono na pomoc zdrowotną.

●  Macedonia Północna: 1,1 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi ponad 738 mln dolarów, w tym blisko 11,5 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Rumunia: 800 tys. dolarów na walkę z pandemią. Ponadto rząd USA w pełni pokrył zrealizowany przez NATO transport środków ochrony osobistej z Korei Południowej do Rumunii; amerykański personel wojskowy wchodził w skład załóg dwóch innych lotów, które transportowały środki ochrony osobistej do Rumunii w ramach NATO-wskiego mostu powietrznego. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały temu krajowi blisko 700 mln dolarów, w tym ponad 55 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Serbia: 1,2 mln dolarów w ramach pomocy medycznej na m.in. przeprowadzanie testów, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, dodatkowe wsparcie techniczne na poprawę przygotowań i stosownych działań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach i komunikowania ze społeczeństwem, oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych. Ponadto USAID na terenie Serbii przekazało 150 tys. dolarów na zakup żywności i innego niezbędnego wsparcia dla najbardziej narażonych rodzin i grup, w tym osób starszych. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Serbii ponad miliard dolarów, w tym blisko 5,4 mln dolarów pomocy zdrowotnej.

●  Turcja: 800 tys. dolarów w ramach pomocy humanitarnej z funduszu MRA wesprze pomoc w czasie pandemii COVID-19 przeznaczoną dla uchodźców i goszczących ich społeczności na terenie Turcji. Nowy fundusz pomocowy dopełnia ogłoszone 3 marca wsparcie dla uchodźców syryjskich w Turcji w wysokości 18 mln dolarów. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Turcji blisko 1,4 mld dolarów, z czego suma 3 mln dolarów pomocy zdrowotnej przyczyniła się do przygotowania gruntu do obecnych działań pomocowych.

●  Ukraina: 9,1 mln dolarów pomocy zdrowotnej i humanitarnej przekazanych w ramach International Disaster Assistance (IDA) wesprze m.in. rozwój systemów laboratoryjnych, aktywację systemu kontroli przypadków i źródeł zakażeń, wsparcie techniczne dla ekspertów odpowiadających za stan przygotowań, usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach. Przyczyni się także do lepszej profilaktyki i zwalczania zakażeń w wyznaczonych placówkach zdrowia oraz do poprawy jakości wody i warunków sanitarno-higienicznych dla najbardziej narażonej ludności zamieszkującej Donieck i Ługańsk. Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie blisko 5 mld dolarów, w tym blisko 362 mln dolarów pomocy zdrowotnej.