Alert bezpieczeństwa dla obywateli USA rozważających podróż do Humania na Ukrainie w związku z Rosz Haszana – Ambasada USA Warszawa, Polska

Ambasada USA w Ukrainie zawiesiła usługi konsularne w lutym 2022 r. po inwazji Rosji na pełną skalę. Departament Stanu zaleca, aby obywatele USA nie podróżowali do Ukrainy. Obywatele USA szukający pomocy w nagłych wypadkach w Ukrainie powinni wysłać e-mail na adres KyivACS@state.gov. Obywatele USA poszukujący usług konsularnych w Polsce powinni wysłać e-mail na adres ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wzywa obcokrajowców, aby w tym roku nie podróżowali do Humania w Ukrainie na Rosz Haszana ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa. Alert bezpieczeństwa MSZ jest dostępny online tutaj.

Obecne zalecenie Departamentu Stanu dotyczące podróży na Ukrainę to poziom 4: Nie podróżuj

Departament Stanu nadal zaleca, aby obywatele USA nie podróżowali do Ukrainy z powodu aktywnego konfliktu zbrojnego. Obywatele USA przebywający w Ukrainie powinni wyjechać, jeśli jest to bezpieczne, korzystając z komercyjnych lub innych dostępnych prywatnie środków transportu naziemnego.

Wszyscy obywatele USA powinni uważnie monitorować zawiadomienia rządu USA oraz lokalne i międzynarodowe media pod kątem informacji o zmieniających się warunkach bezpieczeństwa i ostrzeżeń o schronieniu. Osoby pozostające w Ukrainie powinny zachować ostrożność ze względu na możliwość ataków wojskowych, przestępczości i niepokojów społecznych.

Sytuacja bezpieczeństwa w całej Ukrainie jest bardzo niestabilna. Obywatele USA powinni zachować czujność i podjąć odpowiednie kroki w celu zwiększenia swojej świadomości bezpieczeństwa. Obywatele USA powinni znać lokalizację najbliższego schronienia lub chronionej przestrzeni. W przypadku ostrzału z moździerzy lub rakiet należy postępować zgodnie z instrukcjami władz lokalnych i natychmiast szukać schronienia. Jeśli obecna lokalizacja nie jest już bezpieczna, należy dokładnie ocenić potencjalne ryzyko związane z przeniesieniem się do innej lokalizacji.

Pojawiają się doniesienia o siłach rosyjskich i ich pełnomocnikach kierujących obywateli USA w Ukrainie, na przesłuchania, zatrzymanych lub nękanych z powodu ich narodowości.

Podróż do obszarów wysokiego ryzyka

Jeśli zdecydujesz się zignorować zalecenie o nie podróżowaniu do Ukrainy, powinieneś rozważyć podjęcie następujących kroków przed podróżą:

 • Sporządzenie testamentu i wyznaczenie odpowiednich beneficjentów ubezpieczenia i/lub pełnomocnictwo.
 • Omówienie z bliskimi planu dotyczącego opieki/opieki nad dziećmi, zwierzętami domowymi, mieniem, dobytkiem, aktywami niepłynnymi (kolekcje, dzieła sztuki itp.), życzeniami pogrzebowymi itp.
 • Udostępnienie ważnych dokumentów, danych logowania i punktów kontaktowych bliskim, aby mogli zarządzać pana/pani sprawami, jeśli nie może pan/pani wrócić do Stanów Zjednoczonych zgodnie z planem. Zostaw próbki DNA swojemu lekarzowi na wypadek, gdyby rodzina musiała mieć do nich dostęp.
 • Stworzenie własnego planu bezpieczeństwa w porozumieniu z pracodawcą lub organizacją goszczącą lub rozważ konsultacje z profesjonalną organizacją bezpieczeństwa.
 • Opracowanie planu komunikacji z rodziną i/lub pracodawcą lub organizacją przyjmującą, aby mogli monitorować pana/pani bezpieczeństwo i lokalizację podczas podróży przez obszary wysokiego ryzyka. Plan ten powinien określać, z kim należy się skontaktować w pierwszej kolejności i w jaki sposób powinni udostępniać informacje.
 • Zarejestrowanie swojej podróży w programie Smart Traveller Enrollment Program (STEP) Departamentu Stanu, aby otrzymywać powiadomienia i ułatwić zlokalizowanie w sytuacji awaryjnej.
 • Monitorowanie Departamentu Stanu na Facebooku i Twitterze.
 • Przygotowanie planu awaryjnego na wypadek sytuacji awaryjnych.
 • Unikanie demonstracji i tłumów.
 • Upewnienie się, że dokumenty podróży są ważne i łatwo dostępne.
 • Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi testów na COVID i szczepionek we wszystkich krajach, przez które będzie przebiegała podróż do miejsca docelowego.
 • Zaszczepienie się przeciw COVID, aby ułatwić sobie podróż.
 • Posiadanie planu awaryjnego, który nie opiera się na pomocy rządu USA.
 • Monitorowanie lokalnych mediów pod kątem przełomowych wydarzeń i dostosowanie swojego planu awaryjnego w oparciu o nowe informacje.

Pomoc:

Ambasada USA, Warszawa, Polska
Aleje Ujazdowskie 29/31, Piękna 12
00-539, Warszawa
+48 22 504 2784 (godziny pracy)
+48 22 504 2000 (po godzinach pracy z udziałem obywateli USA)
ACSWarsaw@state.gov
https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Konsulat Generalny USA w Krakowie, Polska
Ul. Stolarskiej 9
31-043 Kraków, Polska
+48 12 424 5100 (godziny pracy)
+48 601 483 348 (po godzinach pracy z udziałem obywateli USA)
KrakowACS@state.gov
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/

https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

Agencja Konsularna USA, Poznań, Polska
Ul. Paderewskiego 8 pokój 06, 61-770 Poznań
tel: +48 61 851 8516
CAPoz@post.pl
https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/consular-agency-poznan/

Departament Stanu – Sprawy Konsularne
888-407-4747 lub 202-501-4444
Informacje na temat Polski
Rejestracja w Programie dla Przezornych Podróżnych (STEP) w celu otrzymywania informacji na temat bezpieczeństwa
Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze.