Większa dostępność dla osób niesłyszących

Christine Ales

Dzięki wsparciu finansowemu Ambasady USA na 5 Międzynarodowej Konferencji Tłumaczenia Audiowizualnego INTERMEDIA w Warszawie wystąpiła Christine Ales, uznana amerykańska ekspertka z zakresu symultanicznego przekazu tekstowego, czyli napisów na żywo. Są to rozwiązania, które umożliwiają osobom niesłyszącym i niedosłyszącym uczestniczenie w postępowaniach sądowych, telewizyjnych programach na żywo, międzynarodowych konferencjach czy zgromadzeniach ONZ. Christine Ales z przyjemnością podzieliła się swoimi najlepszymi praktykani dotyczącymi szkolenia respeakerów, czyli osób zapewniających napisy na żywo, z międzynarodową publicznością konferencji. Partnerem Ambasady USA w organizacji jej wizyty była Fundacja Widzialni działająca na rzecz większej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.