Ambasada USA bierze udział w konferencji Fundacji Kościuszkowskiej

Uczestnicy konferencji Stowarzyszenia Absolwentów Fundacji Kościuszkowskiej w Gdańsku

Dn. 24 marca 2018 w Muzeum Emigracji w Gdyni, zastępca Szefa Misji, John Law, wziął udział w konferencji pt.: Mother of Exiles: American patterns of immigration policy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Fundacji Kościuszkowskiej przy wsparciu Muzeum Emigracji w Gdyni, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polish American Historical Association.

John Law wygłosił przemówienie na temat amerykańskiej tożsamości kulturowej i jej powiązania z imigracją. Twierdził, że imigracja znajduje się „w centrum niekończących się wysiłków Ameryki, aby określić siebie oraz swoją narodową i kulturową tożsamość.” Wśród uczestników konferencji znalazło się 40 polskich naukowców, między innymi Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej oraz członkowie Rady Fundacji prof. Ewa Radwańska i dr. Hanna Chroboczek-Kelker.

Założona w 1925 r. Fundacja Kościuszkowska promuje relacje polsko-amerykańskie wspierając wymianę edukacyjną, naukową i kulturalną. Rocznie nagradza stypendiami studentów, naukowców, artystów oraz absolwentów, promując polską kulturę w Ameryce. W swoim wystąpieniu zastępca Szefa Misji zwrócił uwagę na obchodzoną obecnie w Polsce 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podkreślił wkład Amerykanów w poprzednim stuleciu i 100-letnie stosunki dyplomatyczne między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowo, John Law, docenił wysiłki Fundacji Kościuszkowskiej związane z zacieśnianiem więzi międzyludzkich między Stanami Zjednoczonymi a Polską i zachęcił absolwentów do kontynuowania tych starań.