Rozpoczęliśmy In Focus – Polish American Speaker Series w American Center w Warszawie

Ambasador Georgette Mosbacher

Ambasador Mosbacher swoim wystąpieniem zainicjowała cykl spotkań eksperckich, In Focus, który będzie gromadził czołowych opiniotwórców polskich i amerykańskich, byłych uczestników amerykańskich programów rządowych, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz młodych liderów w American Center w Warszawie, aby rozmawiali o kwestiach ważnych w relacjach Polski i U.S.A. Odwołując się do Women’s History Month, miesiąca poświęconego roli i wpływu kobiet na historię, temat pierwszego spotkania z cyklu In Focus skupił się na wzmocnieniu roli kobiet w sferze zawodowej i społecznej. Omawiały go zaproszone panelistki,  dwie byłe uczestniczki amerykańskich programów rządowych i dyrektor zarządzająca American Chamber of Commerce w Polsce, a dyskusję moderowała sekretarz do spraw ekonomicznych w Ambasadzie U.S.A. Miesięczny cykl spotkań eksperckich In Focus angażuje polską publiczność w dyskusje z polskimi i amerykańskimi ekspertami na tematy związane z relacjami pomiędzy naszymi krajami.