Przemówienie Ambasadora Marka Brzezinskiego podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

5 września 2023

Dziękuję.   

Jestem ogromnie zaszczycony przyznaniem mi tej nagrody.  Przyjmuję ją w imieniu całego zespołu amerykańskiej misji w Polsce, który liczy sześć osób.    

Moje koleżanki i koledzy pracowali niestrudzenie, aby nieść pomoc w obliczu kryzysu w Ukrainie.  Ich praca nie poszła na marne!   

Jestem również zaszczycony, że mogę dołączyć do tak wyjątkowych postaci, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski oraz Vaclav Havel.   

Swoją drogą – kilka dni temu spotkałem się z Lechem Wałęsą.  Jak zawsze był pełen energii i tryskał humorem.     

Wszystkich dotychczasowych laureatów łączy jedna uniwersalna cecha: przywiązanie do demokracji, umiejętność tworzenia niezbędnych instytucji oraz spójna wizja rozwoju ich ojczyzn.     

Wszyscy oni zrozumieli, że trwałe reformy nie są możliwe bez rządów prawa.   

Demokracje i złożone gospodarki rynkowe zależą nie tylko od wolnych i uczciwych wyborów, ale także od jasności prawa i pewności, że prawo stoi ponad polityką.     

Zbliżające się wybory w Polsce są szansą na pokazanie światu, że demokracja ma się dobrze, że – pomimo różnic politycznych – demokracja nadal odzwierciedla wolę ludzi poprzez wolne i uczciwe wybory.   

To bardzo ważny moment w amerykańsko-polskiej przyjaźni. Od ponad dwustu lat Amerykanów i Polaków łączy walka o wolność i poszukiwanie szans i możliwości.     

Od ponad dwustu lat oba narody łączy historia wzajemnego poświęcenia: poświęcenia na rzecz amerykańskiej wolności; poświęcenia na rzecz polskiej wolności.   

Obecnie żyjemy w czasach, w których Ameryka i Polska dzielą tę samą wolność.   

A teraz, w obliczu rosyjskiej agresji – ponownie się jednoczymy.   

Odpowiedź na wojnę w Ukrainie okazuje się jednym z doniosłych momentów w historii wyjątkowej amerykańsko-polskiej przyjaźni.      

Udowodniliśmy wartość NATO, dowiedliśmy, że kolektywna obrona działa.   

Nasze siły zbrojne, będące częścią NATO, zapewniają ludziom bezpieczeństwo.  

Połączyliśmy siły, aby zaspokoić potrzeby milionów uchodźców.     

Ale w tym miejscu chciałbym wyrazić uznanie dla ogromnej pomocy, jakiej udzielają zwykli Polacy ze wszystkich środowisk.   

Mobilizacja Polaków do pomocy sąsiadom jest podziwiana na całym świecie.     

Treść napisu widniejącego nad dworcem kolejowym w Przemyślu: „Tutaj jesteście bezpieczni” – wybrzmiewa na całym świecie.  

W imieniu prezydenta Bidena dziękuję każdej rodzinie w Polsce, która wypełnia konkretnym działaniem to hasło pomocy ukraińskim uchodźcom.   

Wybiegając w przyszłość, mamy przed sobą duże strategiczne możliwości i musimy zachować jedność.   

Szczególnie istotna jest rola Polski w odbudowie Ukrainy.   

Będzie to moment transformacji całego regionu.  I jest to ogromna szansa dla następnego pokolenia w Polsce.     

Dlaczego?  Ponieważ jest to jedyna w swoim rodzaju szansa na – „dokończenie misji” – zagwarantowanie, by przyszłość takich krajów, jak Ukraina i Mołdawia, została na trwałe zakotwiczona w zachodnim systemie wartości, takich jak demokracja, wolność, i dobrobyt gospodarczy.  

Aby skutecznie przewodzić tym wysiłkom, kluczowe będą relacje Polski z sojusznikami, Unią Europejską i jej partnerami.  

Ważne jest również, aby już teraz wspierać gospodarkę Ukrainy, zwłaszcza poprzez dalsze działania, które zapewnią, że ukraińskie produkty rolne będą trafiały na światowe rynki.   

Jestem pełen nadziei na przyszłość: to Polacy dają mi tę nadzieję.   

Wasza reakcja na kryzys w Ukrainie jest teraz wzorem dla innych narodów, a nawet dla całego świata.  Zdolność do mobilizacji jest wielkim narodowym atutem polskiego społeczeństwa.    

Tak było podczas Powstania Warszawskiego w czasie Drugiej wojny światowej, w czasach Solidarności i ponownie w dwa tysiące dwudziestym drugim roku.    

Wraz z prezydentem Bidenem jesteśmy bardzo dumni, mogąc to uhonorować i przyłączyć się do tego wspólnego projektu.   

Pokazaliśmy, że demokratyczny sztandar, który Amerykanie i Polacy dzierżą od wieków, będziemy razem nieśli również w przyszłości.    

Dziękuję.