Ambasada USA i Fundacja Kościuszkowska ogłaszają nowe stypendium dla uczczenia 100. rocznicy relacji polsko-amerykańskich

17 maja br. ambasador Paul Jones wydał w swojej rezydencji przyjęcie na cześć nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej dla podkreślenia jej zasług w promowaniu relacji pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Wraz z Markiem Skulimowskim, prezesem i dyrektorem wykonawczym Fundacji Kościuszkowskiej, ambasador Jones osobiście pogratulował czterdziestu przyszłym stypendystom Fundacji, którzy udadzą się wkrótce do Stanów Zjednoczonych, aby prowadzić prace naukowe w roku akademickim 2018-2019. Przez okres od 3 do 6 miesięcy będą realizować projekty w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych oraz w zakresie sztuk pięknych i studiów polonistycznych. Pochodzący z różnych części Polski naukowcy będą pracować w instytucjach partnerskich w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Stanford University, University of Virginia, Yale, Hunter College, University of Texas, Princeton, St. Joseph’s University oraz University of California w Davis. Zwracając się do świeżo upieczonych stypendystów, Ambasador Jones podkreślił, że ich „szeroki zakres wiedzy jest prawdziwą inspiracją”.

Podczas przyjęcia ambasador Jones i Marek Skulimowski ogłosili także „Nagrodę Stulecia” związaną z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi w 1919 roku. Ta nowa oferta programu wymiany Fundacji Kościuszkowskiej, której sponsorem jest to polska firma Collegia Sp. z o.o., zostanie zaoferowana w ramach naboru na rok 2019-2020 i będzie skierowana do badaczy naukowych, których działalność może przyczynić się do poszerzenia wiedzy o polsko-amerykańskich relacjach w ostatnim stuleciu. Najlepszymi kandydatami do „Nagrody Stulecia” będą naukowcy i doktoranci zajmujący się ważnymi momentami historii Polski i Stanów Zjednoczonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Efekt ich pracy zostanie opublikowany i zaprezentowany w Polsce i Stanach Zjednoczonych, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o wspólnych aspektach historii obu krajów. Nowe stypendium zostanie ujęte w corocznym wykazie oferowanych stupendiów, opublikowanym jesienią br. Dziękując Markowi Skulimowskiemu i członkom rady Fundacji za ufundowanie nowego stypendium, ambasador Jones powiedział m.in.: „Wasza praca, energia i zaangażowanie na rzecz zacieśniania relacji między ludźmi ma kluczowe znaczenie dla wspólnego tworzenia lepszej przyszłości”.

Nowojorska Fundacja Kościuszkowska, założona w 1925 roku w przededniu 150. rocznicy przystąpienia Tadeusza Kościuszki do rewolucji amerykańskiej, propaguje wymianę edukacyjną i kulturalną między oboma krajami oraz przybliża Amerykanom wiedzę o polskiej kulturze i historii. Roczna pula stypendiów dla polskich studentów i młodych naukowców wynosi 500 tys. dolarów, co pozwala uczestnikom na kontynuowanie badań z udziałem partnerów akademickich w Stanach Zjednoczonych przez okres od 3 do 9 miesięcy. Podobna kwota dofinansowania trafia do innych programów kulturalnych i edukacyjnych wspierających pogłębianie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia między narodami polskim i amerykańskim.  Aby lepiej realizować swoją misję, Fundacja nowojorska w 2010 roku ustanowiła mającą takie same cele Fundację Kościuszkowską Polska (The Kosciuszko Foundation Poland).