Ambasada USA wspiera program nauki gry w baseball w polskich szkołach