Ambasada USA zorganizowała PL+U.S Youth Forum dla polskiej młodzieży i otworzyła American Center Warsaw

Ambasador Mosbacher podczas otwarcia PL + U.S. Forum Młodzieży

W dniu 26 października, ambasador Georgette Mosbacher zainaugurowała pierwszą polsko-amerykańską konferencję dla młodzieży – PL+U.S. Youth Forum. Wydarzenie było też okazją do uroczystego otwarcia American Center Warsaw, centrum kultury amerykańskiej na Politechnice Warszawskiej. W wydarzeniu wzięli udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki Rajmund Bacewicz. W swoim inspirującym przemówieniu do ponad 300 młodych ludzi ambasador Mosbacher zaznaczyła, aby z odwagą dążyć do realizacji swoich marzeń. Ponadto minister Emilewicz i prorektor Bacewicz zachęcali uczestników Forum do zmieniania Polski na lepsze i poszukiwania możliwości budowania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

PL+U.S. Youth Forum stanowi kluczową część projektu ambasady USA “Sto Lat Razem”, zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100  lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA. Uczestnicy Forum wzięli udział w panelach oraz prezentacjach dotyczących czterech najważnieszych filarów współpracy polsko-amerykańskiej: bezpieczeństwa, gospodarki i handlu, wymiany kulturowej oraz demokracji i zaangażowania obywatelskiego. W panelach wzięli udział polscy absolwenci programów wymiany, organizowanych przez rząd USA, którzy podzielili się z młodymi ludźmi swoim doświadczeniem z USA, podkreślając wagę umacniania relacji pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Uczestnicy Forum wzięli również udział w sesji networkingowej z reprezentatami ambasady oraz wojska amerykańskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych i biznesu. Dowiedzieli się również o możliwościach nauki czy pracy w Stanach Zjednoczonych oraz wyboru ścieżki przyszłej kariery.

PL+U.S. Youth Forum było pierwszym wydarzeniem w nowo otwartym American Center Warsaw. Podczas gali otwarcia ambasador Mosbacher i polscy goście przecięli wstęgę oraz odsłonili tablicę American Center Warsaw. Centrum będzie służyć jako główny ośrodek oferujący zasoby dla ogólnopolskiej sieci American Corners. W przyszłości planowane są tu szkolenia z takich zagadnień jak technologia czy przedsiębiorczość.  Dzięki ACW oraz sieci American Cornes, Polacy w każdym wieku będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o Stanach Zjednoczonych, co zaowocuje wzmocnieniem naszych relacji, które stanowią fundament współpracy polsko-amerykańskiej.