Ambasador USA Paul W. Jones przybył do Polski

Ambasador USA w Rzeczypospolitej Polskiej Paul Wayne Jones przybył dziś do Warszawy i objął kierownictwo amerykańskiej misji dyplomatycznej.  Ambasador Jones złoży listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Andrzeja Dudy w najbliższym możliwym terminie.  Po złożeniu listów uwierzytelniających podejmie pracę z polskimi partnerami na rzecz umacniania relacji polsko-amerykańskich, wzrostu wymiany handlowej między obu państwami i dalszego rozwoju strategicznego partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa.

Ambasador Jones jest zawodowym dyplomatą, wysokim rangą przedstawicielem służby zagranicznej w Departamencie Stanu, dysponuje bogatą wiedzą na temat Europy i Azji. Od roku 2013 do 2015 zajmował stanowisko głównego zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji, odpowiając za wszelkie aspekty polityki amerykańskiej i działań USA w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Ukrainy. W latach 2010-2013 był ambasadorem USA w Malezji, doprowadzając za swojej kadencji do znaczącego rozwoju relacji między USA a tym krajem. Był zastępcą szefa misji w amerykańskim przedstawicielstwie przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu (2004-2005), takie samo stanowisko zajmował w ambasadzie USA w Skopje w Republice Macedonii (1996-1999).

Więcej informacji nt. ambasadora Jonesa w notce biograficznej.