Ambasador Mosbacher spotkała się z członkami rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Członkowie rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w rezydencji Ambasador Georgette Mosbacher

26 lutego ambasador Georgette Mosbacher gościła w swojej rezydencji na uroczystym śniadaniu członków rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Dla ambasador Mosbacher, która pełni funkcję honorowego przewodniczącego, była to pierwsza okazja do spotkania z przedstawicielami nauki, biznesu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy wspierają działalność Programu Fulbrighta w Polsce.

Ambasador podkreśliła znaczenie programu Fulbrighta dla pozycjonowania Polski jako jednego ze światowych liderów w dziedzinie nauki, technologii i innowacji. Komentując imponujący potencjał naukowy Polski, pogratulowała radzie decyzji o zwiększeniu wsparcia programów polsko-amerykańskich dotyczących wymiany akademickiej w dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) zarówno dla polskich, jak i amerykańskich studentów i naukowców. Wyraziła nadzieję, że wymiana naukowców nadal będzie pomagać Polsce w skuteczniejszej komercjalizacji przełomowych pomysłów naukowych i innowacji. Powiedziała, że „Fulbright stworzył transatlantycki strumień myśli, który pomógł naszym państwom rozwijać się i budować lepszą przyszłość dla naszych obywateli. Musimy to kontynuować”.

Ambasador złożyła radzie gratulacje z okazji 60. rocznicy programu Fulbrighta w Polsce, uznając ją za integralną część pogłębiania więzi międzyludzkich dziś i w przyszłości.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym, prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 380 tys. studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program działa od  1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od inauguracji programu w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA.  Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj:  http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

W 2019 r. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta świętuje swoje 60-lecie. Stany Zjednoczone i Polska obecnie finansują program Fulbrighta w wysokości 2,4 miliona dolarów rocznie, a wkład Polski w wysokości 1,1 miliona dolarów stopniowo wzrasta do wysokości 1,3 miliona dolarów amerykańskich.