Ambasador Mark Brzezinski złożył listy uwierzytelniające

To ważny dzień dla relacji amerykańsko-polskich. Ambasador Mark Brzezinski przedstawił dziś Prezydentowi Polski listy uwierzytelniające, na mocy których został mianowany Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce.

“To dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować Stany Zjednoczone w Polsce. Cieszę się, że będę mógł wspólnie z polskimi przyjaciółmi pracować nad dalszym zacieśnianiem relacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji” – napisał Mark Brzezinski.

Po uroczystej ceremonii w Pałacu Belwederskim Ambasador oddał przy Grobie Nieznanego Żołnierza hołd bohaterom, walczącym za wolność Polski.