Asystent sekretarza stanu z wizytą w Polsce

Assistant Secretary Tom Malinowski

Asystent sekretarza stanu w Biurze ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy przyjechał do Warszawy, aby wziąć udział w dorocznej konferencji OBWE na temat praw człowieka. Podczas swojej wizyty w Polsce Tom Malinowski odwiedził również swój dom rodzinny w Brwinowie koło Warszawy. Sekretarz Malinowski wyemigrował z Polski w wieku 6 lat. W Brwinowie nie mieszka już nikt z jego rodziny, obecni właściciele ciepło przyjęli go w jego rodzinnych stronach.