Uroczystość przekazania dowodzenia w ramach Atlantic Resolve

U.S. Army Europe Public Affairs Office

tel.: 0611-143-537-0005 | DSN: (314) 537-0005 usarmy.wiesbaden.usareur.list.pao-e-mail: atlantic-resolve@mail.mil 

Informacja prasowa

2 czerwca 2020

POZNAŃ. Z dniem 1 czerwca dowodzenie Wysuniętym Dowództwem Dywizyjnym Armii Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Atlantic Resolve objęła 1. Dywizji Kawalerii.

Na specjalnie zorganizowanej uroczystości 1. Dywizja Piechoty Armii USA przekazała dowodzenie wysuniętym dowództwem dywizyjnym Armii USA żołnierzom 1. Dywizji Kawalerii. Uroczystość przekazania dowodzenia stanowi część wieloletniej wojskowej tradycji i symbolizuje przejęcie przez nową jednostkę pełnej odpowiedzialności za misję.

Uroczystości przewodniczył zastępca głównodowodzącego sił USA w Europie generał dywizji Joe Jarrard. Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika podziękował dowódcy 1. Dywizji Piechoty generałowi brygady Thomasowi O’Connorowi za ofiarną służbę, i jednocześnie powitał nowego dowódcę jednostki generała brygady Bretta G. Sylvia.

„Pobyt w Polsce i służba ramię w ramię z polskimi kolegami była prawdziwą przyjemnością – podkreślił gen. O’Connor. – Wyjeżdżając z Europy, 1. Dywizja Piechoty przekazuje misję doskonałej jednostce bojowej, jaką jest 1. Dywizja Kawalerii. Są w pełni gotowi do działań powstrzymujących regionalną agresję”. 

1. Dywizja Piechoty kierująca wysuniętym dowództwem dywizyjnym Armii USA w Europie stacjonowała w Polsce 27 miesięcy. 1. Dywizja Kawalerii stacjonować będzie przez półtora roku, biorąc w tym czasie udział w ćwiczeniach DEFENDER-Europe 20 i DEFENDER-Europe 21.

„W dzisiejszej uroczystości przekazania dowodzenia w ramach Atlantic Resolve chodzi nie tyle o zmianę, co o podkreślenie ciągłości – zaznaczył gen. Sylvia. – Wobec sojuszników w NATO i partnerów dowiedziemy naszego zaangażowania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie”.

„Jestem naprawdę dumny ze stopnia interoperacyjności i bezpieczeństwa, jakie osiągnęliśmy w Europie – powiedział gen. Mika. – Jestem przekonany, że będziemy kontynuować wzajemną współpracę, i jestem wdzięczny za waszą służbę w Polsce i sukcesy osiągnięte dzięki wam”.

W ramach operacji Atlantic Resolve służy ok. 6 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzą operacje i ćwiczenia w 17 krajach w ramach wsparcia krajów NATO i krajów partnerskich. 

Rozmieszczenia w Europie w pełni zdolnych i gotowych do walki sił USA w ramach wsparcia Atlantic Resolve dowodzi silnego i niesłabnącego zaangażowania USA na rzecz NATO i Europy. Prowadząc dwustronne, wspólne oraz wielonarodowe ćwiczenia, Atlantic Resolve buduje gotowość, zwiększa interoperacyjność oraz umacnia więzi między wojskami Sojuszu i krajów partnerskich. Więcej informacji na stronie: www.eur.army.mil/AtlanticResolve