Byli uczestnicy programu Fulbrighta z całej Polski spotkali się na barbecue

Zastępca Szefa Misji Eric Green uczestniczył 14 września 2018 r. w Warszawie w spotkaniu polskich absolwentów programu Fulbrighta, zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. W wydarzeniu wzięła udział liczna grupa naukowców z uniwersytetów w całej Polsce. Zarówno Zastępca Szefa Misji Eric Green, jak i Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Justyna Janiszewska zachęcali polskich absolwentów Fulbrighta do promocji w swoich środowiskach tego prestiżowego programu wymiany pomiędzy Polską a Stanami – programu, który w 2019 r. będzie obchodził w Polsce 60.lecie, co czyni go jednym z najstarszych programów Fulbrighta na świecie – oraz szerzenia wiedzy o wartości, jaką ze sobą niesie.  Zapraszali również absolwentów do wspierania siebie nawzajem zawodowo oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń zyskanych na pobycie na stypendium Fulbrighta w USA.

Fulbright jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 360 tysięcy studentów i naukowców w ponad 160 krajach. W Polsce program istnieje od  1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu krajów: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Dlaczego warto ubiegać się o stypendium Fulbrighta? Stypendyści Fulbrighta dostają stypendium na okres od 4 do 9 miesięcy, dzięki któremu mogą studiować lub prowadzić badania naukowe na uczelniach amerykańskich – najlepszych na świecie, znanych z najwyższej jakości kadry naukowej, zaplecza i zasobów. Wielu z nich dostaje się na uniwersytety z Ivy League – ligi 8 najbardziej prestiżowych w USA, które znajdują się w ścisłej czołówce instytucji naukowych świata.

Fulbright jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści często nawiązują kontakty naukowe, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga im w przyszłych karierach naukowych.  Po powrocie do Polski korzystają z kontaktów z innymi absolwentami Fulbrighta.

Marka Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami myśli naukowej. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, rządach, kulturze, biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 59 laureatów nagrody Nobla i 84 nagrody Pulitzera.  37 absolwentów Fulbrighta stało na czele rządów.

W Polsce stypendium Fulbrighta jest przyznawane naukowcom i studentom, którzy są zainteresowani studiami magisterskimi lub doktoranckimi w USA. Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj.