Podpisanie umowy o bezpieczeństwie ruchu lotniczego

W celu zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego lotnictwa cywilnego, w dniu 2 grudnia 2021 r. Stany Zjednoczone i Polska podpisały umowę o bezpieczeństwie komunikacji powietrznej, która określa ramy prawne dla wzajemnego rozmieszczania funkcjonariuszy ochrony lotu (IFSO) na pokładzie niektórych samolotów odbywających loty pasażerskie. Umowa ta, uwzględniająca obowiązujące prawa krajowe i międzynarodowe oraz pozostająca w zgodzie ze standardami i zalecanymi praktykami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), umożliwia każdemu z tych państw rozmieszczanie funkcjonariuszy ochrony lotu na pokładach statków powietrznych zarejestrowanych w danym kraju a operujących między obydwoma krajami. Umowa dodatkowo wzmacnia dotychczasowe zdecydowane działania Polski w zakresie ochrony ruchu lotniczego poprzez zapewnienie obecności funkcjonariuszy ochrony na pokładach samolotów obsługujących loty pasażerskie między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Funkcjonariusze ochrony lotu stanowią aktywną ostatnią linię obrony przed terroryzmem i piractwem powietrznym i są ważnym elementem wielopłaszczyznowej strategii przyjętej przez Stany Zjednoczone w celu zapobiegania terroryzmowi w sektorze lotnictwa cywilnego. Podpisana umowa umożliwi Polsce aktywne uczestnictwo w tej strategii. Programy IFSO rozwijają się sukcesywnie w skali globalnej wraz z rosnącą liczbą krajów doceniających znaczenie tych programów dla walki z terroryzmem.