Polska gospodarzem międzynarodowego seminarium na temat agro i bioterroryzmu

Eric Green, Charge d’Affairs Ambasady Amerykańskiej w Warszawie i Rafał Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ‎powitali przedstawicieli władz z ośmiu krajów na dwudniowym seminarium na temat agro i bioterroryzmu zorganizowanym w Warszawie. Seminarium o charakterze bilateralnym zostało zorganizowane wspólnie przez FBI, Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy seminarium reprezentują inspekcje weterynaryjną i fitosanitarną, urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności na poziomie krajowym i lokalnym, ratownictwo i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i wdrażanie przepisów prawa w całym regionie. Jest to pierwsze szkolenie o takim charakterze zorganizowane poza Stanami Zjednoczonymi. W seminarium biorą udział przedstawiciele Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji i Stanów Zjednoczonych.