Od czego zacząć w USA

Stany Zjednoczone przyciągają największą liczbę bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Według SelectUSA Stany Zjednoczone to najlepsze na świecie miejsce dla biznesu; platforma ta ułatwia dostęp do federalnych oraz stanowych programów i usług dotyczących inwestycji biznesowych. SelectUSA  stanowi uzupełnienie działań podejmowanych na poziomie stanowym, będącym głównym kołem napędowym amerykańskiej gospodarki. SelectUSA omawia liczne atuty USA jako miejsca dla biznesu i inwestycji, począwszy od ogromnego rynku wewnętrznego i przejrzystego systemu prawnego po obecność najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Strona  SelectUSA zawiera liczne przykłady zachęt dla biznesu oferowanych przez poszczególne stany i terytoria przynależne.

Department Stanu oferuje liczne  narzędzia dla firm z USA oraz firm polskich inwestujących w USA. Informacje nt. warunków inwestycyjnych i biznesowych w Polsce ułatwiają podjęcie decyzji biznesowych. Pomocą służą również działy ambasady USA ds. gospodarczych i handlowych.