Amerykańscy żołnierze spotykają się z mieszkańcami Bydgoszczy i Elbląga!

3. Batalion 2. Pułku Kawalerii (3/2CR)  jest w trakcie przemieszczenia taktycznego ponad 800 żołnierzy do Orzysza z koszar Rose w Niemczech w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP). Żołnierze z 3. Batalionu 2. Pułku Kawalerii (3/2CR)  zastąpią 2. Batalion 2. Pułku Kawalerii (2/2CR), który jako pierwszy podjął w Polsce misję w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP).  Celem obydwu batalionów jest gotowość do natychmiastowego działania (ready to fight tonight) dla obrony Polski.

W drodze do Orzysza żołnierze z 3. Batalion 2. Pułku Kawalerii (3/2CR) spotkają się z Polakami dwukrotnie. W Bydgoszczy amerykańscy żołnierze wezmą udział w Dniu NATO zaplanowanym na sobotę 14 października  (Wyspa Młyńska, godz. 11:00-17:00). W Elblągu żołnierze pojawią się w niedzielę 15 października (Starówka, Brama Targowa, 12:00-16:00). Mieszkańcy obydwu miast będą mieli okazję porozmawiać z amerykańskimi żołnierzami, zobaczyć ich sprzęt oraz obejrzeć wnętrze pojazdów. W przejeździe przez Polskę i w spotkaniach z Polakami amerykańskim żołnierzom będą towarzyszyć przedstawiciele armii Wielkiej Brytanii.

Pod koniec marca br. NATO rozmieści około 4 tys. żołnierzy oddziałów wielonarodowych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie w ramach tzw. wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP).  Rozmieszczenie wojsk jest wypełnieniem zobowiązań uzgodnionych przez państwa Sojuszu na szczycie NATO w 2016 roku w Warszawie.  W ramach inicjatywy eFP każdy z czterech krajów ramowych, a są to Kanada, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, zobowiązał się do kierowania wielonarodową grupą bojową; powstanie osiem nowych punktów dowodzenia do przeprowadzania ćwiczeń oraz odstraszania i obrony.

NATO-wska wzmocniona Wysunięta Obecność to jasna demonstracja solidarności i determinacji do obrony terytorium sojuszniczego przed ewentualną agresją. Charakter tych działań jest obronny oraz proporcjonalny i potwierdza zobowiązania wynikające z  artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego odnośnie do zapobiegania konfliktom, obrony sojuszników i utrzymywania pokoju w regionie.

Więcej informacji o wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) można znaleźć tutaj.
Pełne informacje o drugiej rotacji wojsk amerykańskich w Polsce w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) znajdują się tutaj.