Byli uczestnicy Programu Fulbrighta z całej Polski spotkali się na barbecue

Spotkanie absolwentów Programu Fulbrighta

Zastępca Szefa Misji John C. Law uczestniczył 8 września 2016 r. w Warszawie w spotkaniu polskich absolwentów Programu Fulbrighta, zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Ambasadę USA. W barbecue wzięła udział liczna grupa polskich naukowców z uniwersytetów z całej Polski. Podczas spotkania Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Justyna Janiszewska, zachęcała polskich absolwentów do promocji programu w ich środowiskach, pomagania sobie nawzajem i wspierania działalności Komisji w Polsce.

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym międzynarodowym programem wymiany na świecie. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 370 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od 1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Dlaczego warto ubiegać się o stypendium Fulbrighta? Stypendyści Fulbrighta dostają stypendium na okres od 4 do 9 miesięcy, dzięki któremu mogą studiować lub prowadzić badania naukowe na uczelniach amerykańskich – najlepszych na świecie, znanych z najwyższej jakości kadry naukowej, zaplecza i zasobów.

Stypendium Fulbrighta  jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie.  Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Oferta stypendialna Programu Fulbrighta w Polsce jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, którzy chcą wyjechać na studia magisterskie lub doktoranckie do USA.

Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się nie znajduje się tutaj: http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/dla-polakow/