Ambasada USA organizuje wizytę eksperta ds. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Na zaproszenie Ambasady USA odwiedził Polskę David Capozzi, dyrektor amerykańskiej  Access Board (Rady ds. Dostępu), aby podzielić się amerykańskim doświadczeniem w zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. W trakcie tygodniowego programu p. Capozzi odwiedził cztery miasta, odbył spotkania z polskimi władzami na szczeblu centralnym i lokalnym oraz z organizacjami pozarządowymi i wystąpił na konferencjach poświęconych tematyce dostępności. Jego udana wizyta wpisała się w misję Ambasady USA promowania równouprawnienia i zaowocowała planami kolejnych konsultacji.

W Warszawie dyrektor Capozzi spotkał się z ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym również obowiązki Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz podsekretarzem stanu Pawłem Chorążym i jego zespołem w Ministerstwie Rozwoju. Z kolei w warszawskim ratuszu spotkał się z Karoliną Malczyk, pełnomocniczką prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania oraz Donatą Kończyk, nowo powołaną pełnomocniczką ds. dostępności. Na spotkaniach dzielił się swoją wiedzą i opowiadał o sukcesach i wyzwaniach, jakie towarzyszyły Amerykanom w zapewnianiu coraz większej dostępności osobom z niepełnosprawnościami.  Wystąpił również na spotkaniu organizowanym przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni i Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w polskim Senacie, gdzie spotkał się z senatorem Janem Filipem Libickim i wygłosił prezentację na temat amerykańskich doświadczeń w monitorowaniu dostępności.

W Gdyni, mieście, które szczyci się byciem liderem dostępności wśród polskich miast, David Capozzi wystąpił na konferencji zorganizowanej przez władze miasta z prezentacją na temat znaczenia standaryzacji dostępności w oparciu o amerykańskie doświadczenia.  Miał również owocne spotkanie konsultacyjne z grupą ekspercką ON Inclusion 14-20 działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spotkał się również z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, a w Krakowie wystąpił na konferencji poświęconej zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.

Amerykańska Access Board (Rada ds. Dostępu) jest niezależną agencją rządową, która działa na rzecz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wyznaczanie standardów i wytycznych dotyczących dostępności. Powstała w 1973 roku, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków federalnych. Obecnie jest głównym źródłem informacji na temat planowania dostępności i projektowania uniwersalnego. Access Board tworzy kryteria dla projektów budynków, środków i systemów transportu, sprzętu telekomunikacyjnego, medycznego sprzętu diagnostycznego i technologii informatycznych. Oferuje wsparcie techniczne i szkolenia w zakresie planowania dostępności i projektowania uniwersalnego oraz dba o wdrażanie standardów dostępności w budynkach rządowych.