Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania

Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania (zaktualizowano 15 stycznia 2021) 1.   Na które kategorie wiz nieimigracyjnych mają wpływ Proklamacje Prezydenta z 11 marca 2020 ( P.P. 9993 ) i 22 czerwca 2020 ( P.P. 10052 )? Proklamacja Prezydenta 9993 uniemożliwia wjazd do Stanów Zjednoczonych osobom przebywającym w strefie Schengen (w tym w Polsce). Proklamacja Prezydenta 10052 nakłada pewne ograniczenia na wydawanie wiz w …

Przeczytaj więcej»
Pokaż więcej ∨