Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania

Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania (zaktualizowano 24 listopada 2020) 1.   Na które kategorie wiz nieimigracyjnych mają wpływ Proklamacje Prezydenta z 11 marca 2020 ( P.P. 9993 ) i 22 czerwca 2020 ( P.P. 10052 )?  Proklamacja Prezydenta 9993 uniemożliwia wjazd do Stanów Zjednoczonych osobom przebywającym w strefie Schengen (w tym w Polsce). Proklamacja Prezydenta 10052 nakłada pewne ograniczenia na wydawanie wiz w …

Przeczytaj więcej»

Nowe wydanie Zoom in on America

Amerykański fotograf Gordon Parks (1912-2006) rozpoczął swoją karierę w Farm Security Administration, a później pracował dla magazynów „Vogue” i „Life”. Oprócz fotografii zajmował się filmem, opublikował 15 książek. Motto jego twórczości brzmiało „Aparat to Moja Broń”. Wydanie Zoom in on America mówi o życiu i tematach, które fascynowały tego wybitnego twórcę. Wydanie Maj-Czerwiec 2017  (PDF 2,05 Mb) Proszę …

Przeczytaj więcej»
Pokaż więcej ∨