Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic modernizuje stronę ESTA

Nowe elementy zapewniają większą wygodę i bezpieczeństwo
 

WASZYNGTON. Z dniem 23 listopada amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (Customs and Border Protection, CBP) wprowadza nowe elementy na stronie Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA), z którego korzystają osoby chcące udać się do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego.

„Aktualizacja strony internetowej ESTA jest częścią zakrojonych na szerszą skalę działań podejmowanych przez CBP z myślą o modernizacji i usprawnieniu obsługi klienta – podkreśla Matthew Davies, dyrektor biura obsługi programu ESTA. – Wprowadzane usprawnienia ułatwią nawigację w systemie i poprawią bezpieczeństwo użytkowników elektronicznego systemu autoryzacji podróży”.

Zaktualizowana strona ESTA zawiera nowy film instruktażowy oraz szereg udogodnień jak m.in.:

  • możliwość zapisania niekompletnych wniosków i powrotu do ich wypełniania w późniejszym czasie; oraz
  • sprawdzanie na bieżąco poprawności wpisów we wszystkich polach, co pozwala użytkownikom szybko wykrywać błędy oraz pola wymagające uzupełnienia.

Nowy proces e-mailowej weryfikacji umożliwia funkcję „zapisz i wyjdź” oraz zapewnia użytkownikom dodatkowe zabezpieczenie. Ponadto strona ESTA jest obecnie dostępna również w polskiej wersji językowej, co jest konsekwencją włączenia Polski do ruchu bezwizowego w dn. 6 listopada 2019 r.

ESTA umożliwia występowanie o autoryzację wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy w przypadku okresowego pobytu w celach biznesowych lub turystycznych. Możliwość skorzystania z systemu ESTA jest dostępna dla obywateli 39 krajów włączonych do programu ruchu bezwizowego pod warunkiem spełniania również innych wymogów.

Osoby chcące przebywać w Stanach Zjednoczonych przez okres dłuższy niż 90 dni, oraz osoby zamierzające tam pracować, uczyć się lub brać udział w przedsięwzięciach wymagających posiadania wizy, muszą w tym celu wystąpić wcześniej o wizę.

CBP zaleca, by osoby pierwszy raz występujące o autoryzację ESTA składały wniosek co najmniej 72 godziny przed planowanym terminem podróży w związku z czasem potrzebnym na jego obsługę. Autoryzacja jest ważna dwa lata lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu.

CBP przy tej okazji przypomina, że istnieje tylko jedna strona ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/). Firmy, które oferują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o autoryzację nie występują w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji nt. ESTA można znaleźć tutaj.