Ppłk Christopher L’Heureux nowym dowódcą batalionowej grupy bojowej

Służbę w Polsce zakończył ppłk Steven Gventer, dowódca Batalionowej Grupy Bojowej NATO, stacjonującej w Polsce w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP), dowodzący również wchodzącym w skład grupy 2 Szwadronem 2 Pułku Kawalerii Armii USA. Na tym stanowisku zastąpi go ppłk Christopher L’Heureux. Uroczyste przekazanie dowodzenia odbyło się 25 lipca na poligonie w Bemowie Piskim.

Ppłk Gventer, pierwszy dowódca wielonarodowej grupy, w marcu 2017 roku kierował jej przemieszczaniem z bazy w Vilseck w Niemczech do miejsca stacjonowania pod Orzyszem. Grupa bojowa pod amerykańskim dowództwem, złożona z żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i rumuńskich, pełni służbę wraz z 15 Brygadą Zmechanizowaną w północno-wschodniej Polsce jako siła odstraszania w ramach NATO-wskiej wzmocnionej wysuniętej obecności.

Przed objęciem dowództwa w Polsce ppłk L’Heureux pełnił służbę w Waszyngtonie jako łącznik prawny z Izbą Reprezentantów. Wcześniej stacjonował w Kosowie, Iraku i Afganistanie; zajmował też stanowiska dowódcze w 35 Pułku Pancernym, 14 Pułku Kawalerii, 1 Pułku piechoty i 2 Dywizji Piechoty.

Batalionowa Grupa Bojowa jest jedną z czterech wielonarodowych formacji rozmieszczonych jako siły odstraszania we wschodniej części Sojuszu w ramach NATO-wskiej wzmocnionej wysuniętej obecności. W skład grupy pod amerykańskim dowództwem wchodzą: 860 żołnierzy amerykańskich z 2 Szwadronu 2 Pułku Kawalerii; 130 żołnierzy brytyjskich ze Szwadronu „A” Lekkich Dragonów; oraz 120 żołnierzy rumuńskich z 205 Batalionu Obrony Powietrznej 2 Brygady Piechoty. Ich pobyt jest wypełnieniem zobowiązań uzgodnionych na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku.  NATO-wska wzmocniona wysunięta obecność jest wyrazem solidarności i gotowości do obrony terytorium państwa sojuszniczego przed możliwą agresją. Stacjonujące oddziały mają charakter obronny, proporcjonalny i wypełniają zapisy Artykułu 5 o zapobieganiu konfliktom, ochronie sojuszników i zapewnieniu pokoju w regionie.