Dr. Thomas Culhane odwiedza Polskę z programem warsztatów dotyczących wyzwań dla środowiska naturalnego

W ramach obchodów Dnia Ziemi 2018 i projektów Misji związanych ze środowiskiem, Ambasada U.S.A. w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie zaprosiły dr. Thomasa Culhane’a z Uniwersytetu Południowej Florydy w Tampie na tygodniowy program warsztatów, spotkań i dyskusji ze studentami i wykładowcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta, biznesu i startupami, w trakcie których szukano odpowiedzi na pytanie, jak sprostać wyzwaniom dla środowiska naturalnego poprzez technologie, innowacje oraz podejście przedsiębiorcze i wolnorynkowe. Dr Culhane studiował antropologię biologii i planowanie przestrzenne na Harvardzie i UCLA. Jest wiodącym ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju a także sześciokrotnym sędzią i mentorem w Google Science Fair i National Geographic. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych warsztatów związanych z naukami ścisłymi (STEAM – Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) dla szerokiego grona odbiorców, od uczniów począwszy a na ministrach nauki i technologii skończywszy.

Dr Culhane sam daje najlepszy przykład zastosowania zielonych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju – wraz z żoną mieszka w pozbawionej prądu, ponaddwunastometrowej przyczepie na Florydzie, zasilanej odpadami żywności, wodą odpadową i energią słoneczną; ponadto zajmuje się hydroponiczną uprawą roślin w wieżach ogrodowych bez użycia ziemi. Podczas kilku interaktywnych zajęć z licealistami zaprezentował różne technologie solarne na małą skalę dostępne dla indywidualnego użytkownika, również w słabo nasłonecznionych krajach takich jak Polska. Dr Culhane zbudował wraz z młodzieżą model do produkcji biogazu, udowadniając że w prosty sposób można ponownie wykorzystać łatwo dostępne przedmioty i stworzyć z nich własne urządzenie do przetwarzenia odpadów żywnościowych i innych odpadów w bezpieczny biogaz. W rozmowach z przedstawicielami miasta i organizacji pozarządowych ekspert z USA zarysował ramy współpracy pomiędzy poszczególnymi sektorami społeczeństwa obywatelskiego dla poprawy wiedzy o środowisku i zielonej przedsiębiorczości. W dyskusjach z wykładowcami uczelni wyższych, studentami i przedstawicielami biznesu podkreślił wartość wysokiej jakości polskiego węgla antracytowego w kompleksowej gospodarce energetycznej. Ekspert wyjaśnił, że paliwa stałe wraz z energią słoneczną, wiatrową, hydro- i biogazową mogą uzupełniać się nawzajem i stanowić rozwiązanie wobec niszczycielskich skutków globalnego ocieplenia. Wyjątkowo interaktywny styl wystąpień dr. Culhane’a sprawił, że jego prezentacje i spotkania nie tylko obfitowały w wiedzę i informacje pełne praktycznych rozwiązań dla społeczności i indywidualnych słuchaczy, lecz również były na swój sposób dobrą zabawą, obfitującą w nagrania wideo, anegdoty i piosenki nt. zrównoważonego rozwoju i biogazu.  Dr Culhane podkreślił: „Jeśli to, o czym mówię, trafia nawet tylko do nielicznej grupy studentów, i tak osiągnąłem mój cel”. Sądząc po reakcjach słuchaczy, ekspert nawiązał porozumienie z wieloma studentami i innymi słuchaczami, z którymi się spotykał.

Wizyta dr. Culhane’a wsparła zabiegi Departamentu Stanu w zakresie pogłębiania wiedzy o współczesnych wyzwaniach dla środowiska, podejmowanych również w związku z Dniem Ziemi; jednym z takich wyzwań jest zahamowanie wzrostu odpadów na świecie, zwłaszcza odpadów plastikowych i śmieci w akwenach mórz i oceanów. Stany Zjednoczone realizują międzynarodową współpracę nastawioną na innowacje technologiczne i zaangażowanie sektora prywatnego w promocję rozwiązań rynkowych  na potrzeby środowiska. Program dr. Culhane’a w Polsce dowiódł, że postęp w zielonych technologiach i rozwiązania rynkowe mogą być odpowiedzią na różnorakie wyzwania, podejmowane zwłaszcza przez nowe polskie startupy, zajmujące się poprawą jakości powietrza i wody oraz gospodarką odpadami.