1. międzynarodowe wspólne szkolenia dla pracowników służb celnych i służb ochrony granic

Amerykański Departament Stanu i wchodzący w skład Departamentu Energii Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego we współpracy z polską Służbą Celno-Skarbową (KAS) zorganizowały 1. wspólne szkolenia w zakresie operacji w terenie z udziałem przedstawicieli instytucji prawa i porządku z siedmiu krajów UE.

Gospodarzem szkoleń prowadzonych  na terenie lotniska Rzeszów–Jasionka była polska Służba Celno-Skarbowa. Lista uczestników obejmowała 22 oficerów służby celnej oraz ekspertów z Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.

Celem warsztatów prowadzonych przez instruktorów Krajowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego, polskiej Służby Celno-Skarbowej i jej brytyjskiego odpowiednika HM Revenue & Customs było doskonalenie umiejętności instytucji odpowiadających za wykrywanie i zapobieganie przemytowi składników do produkcji broni masowej zagłady. Jednym z punktów szkolenia były zajęcia klasowe na temat towarów podlegających kontroli eksportu. Następnie na lotnisku Rzeszów–Jasionka odbyły się ćwiczenia w zakresie kontroli przewożonego ładunku, które wykazały właściwą współpracę służb i ekspertów w zakresie typowania do kontroli ładunków wysokiego ryzyka i sprawdzania dokumentacji przewozowej. Uczestnicy zdobywali wiedzę nt. opracowania i prowadzenia operacji w terenie na terytorium własnych krajów.

Polska, która uczestniczyła wcześniej w programie Departamentu Stanu nt. kontroli eksportu i bezpieczeństwa granic (https://www.state.gov/strategictrade/program/), osiągnęła wysoki poziom umiejętności w tej dziedzinie i może dzielić się zdobytą wiedzą z innymi krajami przy finansowym wsparciu ze strony rządu USA.

Współpraca Departamentu Stanu z partnerami europejskimi ma na celu doskonalenie umiejętności służb celnych i innych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę strategicznego handlu. W ramach szkoleń uczestniczące w nich kraje wdrażają i doskonalą elementy rozpoznawania i prowadzenia pracy w terenie w zakresie własnych programów zapobiegania proliferacji broni masowej zagłady.