Lotnicy i żołnierze amerykańscy prowadzą w Polsce ćwiczenia sprawdzające

W lipcu br. w bazie lotniczej w Krzesinach zostali rozmieszczeni na okres jednego miesiąca lotnicy i żołnierze, których zadaniem będzie sprawdzenie zdolności do błyskawicznego rozmieszczenia obiektów, sprzętu i pojazdów w ramach osiągania gotowości logistycznej (European Contingency Air Operations Sets). Prowadzona po raz pierwszy przez USA, operacja ma stworzyć wzorzec dla przyszłych ćwiczeń i rzeczywistej aktywacji systemów bazy lotniczej (Deployable Air Base System).  Ćwiczenie jest częścią operacji wstępnego rozmieszczania w ramach Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego.  Ćwiczenie zwiększa gotowość USA i zdolność odpowiedzi poprzez wcześniejsze rozmieszczenie amunicji, paliwa i sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej szybką odpowiedź na zagrożenia.

Lotnicy stacjonują na co dzień w bazie w Ramstein (Niemcy) oraz wchodzą w skład stanowych jednostek Powietrznej Gwardii Narodowej i oddziałów rezerwy.  Żołnierze służą w 612. Zespole Kontroli Ruchu stacjonującym w połączonej bazie Langley-Eustis w Wirginii.  Ich pobyt w Europie ma na celu wsparcie zadaniowej grupy logistycznej Armii USA w Europie sprawującej kontrolę nad przemieszczaniem sprzętu w Polsce, Słowacji i na Węgrzech w ramach operacji Atlantic Resolve.  Przez czas pobytu w Polsce grupa zadaniowa ma bazę w Poznaniu.  Grupa podlega dowództwu 16. Brygady Wsparcia Logistycznego i 21. Teatru Działań Wsparcia, na co dzień stacjonujących w Niemczech.  Pobyt rotacyjny i ćwiczenia w Europie służą podkreśleniu naszej zdolności do przeciwdziałania aktualnym i potencjalnym zagrożeniom, uspokojenia sojuszników i udzielenia szybkiej odpowiedzi, w razie gdyby działania odstraszające okazały się niewystarczające.