Ćwiczenia Baltic Ghost 2019 rozwijają inicjatywę wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP)

Legionowo, Polska — W dniach od 25 do 27 czerwca Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (USEUCOM) i Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) będą gospodarzami ćwiczeń symulacyjnych Baltic Ghost, których celem jest wsparcie wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP).

W ramach szerokich działań na rzecz wzmacniania natowskich działań odstraszajacych i obronnych, wzmocniona Wysunięta Obecności jest przejrzystą i jednoznaczną demonstracją sojuszniczej solidarności, determinacji i zdolności do obrony ludności i terytorium NATO przed agresją.

Mając na uwadze to, że cyberprzestrzeń obejmuje wszystkie dziedziny życia, ćwiczenia Baltic Ghost promują współpracę i wzmacniają partnerstwa, które umożliwiają podejmowanie skoordynowanych działań w odpowiedzi na zagrożenia w rejonie Morza Baltyckiego.

Podczas ćwiczeń symulacyjnych państwa uczestniczące miały za zadanie rozpoznać skutki ataku w cyberprzestrzeni na poziomie roboczym i strategicznym oraz wspólnie podjąć odpowiednie działania obronne wspierające operacje wojskowe.

Ekspertom od działań w cyberprzestrzeni udało się wypracować konsensus, jeśli chodzi o reagowanie na incydenty w cyberprzestrzeni i zalecanie procedur i zasad z punktu widzenia wzmocnionej Wysuniętej Obecności.

Wśród państw uczestniczących znalazły się takie kraje, jak Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Ponadto w trzydniowych ćwiczeniach wzięły jeszcze udział Gwardie Narodowe Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, które są partnerami Gwardii Narodowych odpowiednio ze stanów Illinois, Maryland, Michigan i Pensylwanii.