Rząd Stanów Zjednoczonych częściowo zawiesił działania instytucji rządowych

Rząd Stanów Zjednoczonych częściowo zawiesił działania instytucji rządowych z powodu wygaśnięcia środków budżetowych. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulat Generalny w Krakowie, jak również Agencja Konsularna w Poznaniu będą kontynuowały obsługę obywateli amerykańskich. Przewidujemy, że usługi wizowe i konsularne również będą kontynuowane. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie skontaktujemy się bezpośrednio z osobami starającymi się o wizy oraz poinformujemy o tym opinię publiczną poprzez stronę internetową ambasady.

The U.S. Government is commencing a partial shutdown due to a lapse in appropriations. The U.S. Embassy in Warsaw, U.S. Consulate General in Krakow, and U.S. Consular Agency in Poznan will continue providing services to U.S. Citizens during the shutdown. For now we expect to also continue providing visa and other consular services in Poland. If this situation changes we will contact affected visa applicants directly and inform the public through the embassy’s website‎.

Правительство США начинает частичную приостановку работ, в связи с расходом бюджетных ассигнований. Во время частичной приостановки правительства Посольство США в Варшаве, Генеральное консульство США в Кракове и Консульское агентство США в Познани будут продолжать предоставлять услуги гражданам США .В настоящее время в Польше, мы продолжаем предоставлять визовые и другие консульские услуги. В случае изменения ситуации, мы будем напрямую связываться с записанными на собеседования заявителями и информация для общественности о изменениях будет размещена на веб-сайте Посольства США.