Polskie Kobiety Liderki: Daria Tataj

Daria Tataj

W ramach własnej firmy konsultingowej Tataj Innovation pomaga szefom firm i ich zespołom wdrażać innowacyjne rozwiązania, budować strategie rozwoju i tworzyć interesujące start-upy.

Pomaga firmom, rządom i uczelniom wyższym w podejmowaniu innowacyjnych rozwiązań wobec wyzwań takich jak cyfryzacja, mobilność i energia. Z jej bezpośredniego doradztwa korzysta Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji; wspiera też doradztwem czołowe uczelnie wyższe, spółki wsparte kapitałem private equity, firmy wielonarodowe i start-upy.

Stara się zachęcać innych do wybiegania myślą w przyszłość. W oficjalnych wystąpieniach zwraca uwagę na takie czynniki jak innowacyjność, technologia, elementy destrukcyjne, przywództwo i rola gender. Wpływ na jej poglądy miały wybitne autorytety z World Economic Forum Global Agenda Council, „trust mózgów” szczytu w Davos, koledzy z University of Michigan, a przede wszystkim profesor Manuel Castells, laureat Nagrody Holberga, nazywanej nagrodą Nobla w dziedzinie nauk społecznych.

Jak przekuć zasoby wiedzy europejskiej we wzrost gospodarczy i przyrost miejsc pracy – to wyzwanie przyświecało jej w trakcie prac nad uruchomieniem European Institute of Innovation and Technology (EIT). Instytut dysponuje dziś wielomiliardowym budżetem i poprzez Knowledge and Innovation Communities finansuje powstawanie setek start-upów. Studenci Instytutu będą przyszłymi pracodawcami w Europie.

Daria Tataj pochodzi z rodziny przedsiębiorców i to, co robi jest nieodłącznym elementem jej DNA. Przedsiębiorcy lubią się dzielić – w przypadku Darii Tataj przybiera to formę wspierania rozwoju kobiet. Za swą działalność została wyróżniona przez Vital Voices Global Partnership udziałem w programie VV100 Fellow; otrzymała przyznawany przez Departament Stanu i „FORTUNE Magazine” tytuł Emerging Global Woman Business Leader, w Polsce zaś przyznano jej tytuł „Kreator Innowacji 2014”.