Stanlee Stahl, wiceprezes Jewish Foundation for the Righteous, Dr. Anna Stupnicka-Bando, Prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Ś

Stanlee Stahl, wiceprezes Jewish Foundation for the Righteous, Dr. Anna Stupnicka-Bando, Prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (Foto: Magdalena Starowieyska)

Stanlee Stahl, wiceprezes Jewish Foundation for the Righteous, Dr. Anna Stupnicka-Bando, Prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (Foto: Magdalena Starowieyska)