Magdalena Sawka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dekorująca Stanlee Stahl medalem Pro Patria (Foto: Magdalena Starowieyska)

Magdalena Sawka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dekorująca Stanlee Stahl medalem Pro Patria (Foto: Magdalena Starowieyska)

Magdalena Sawka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dekorująca Stanlee Stahl medalem Pro Patria (Foto: Magdalena Starowieyska)