Proklamacja dotycząca Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu, 2019

BIURO SEKRETARZA DS. PRASY

26 kwietnia 2016

DNI PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU, 2019

PROKLAMACJA PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

W Dniu Pamięci Ofiar Holocaustu (Yom HaShoah) i przez najbliższy tydzień uroczyście upamiętniamy sześć milionów mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskiego pochodzenia brutalnie zamordowanych przez nazistowski reżim. Pamiętamy także o Romach i Sinti, osobach niepełnosprawnych, Polakach i przedstawicielach słowiańskich grup etnicznych, a także o radzieckich jeńcach wojennych, Świadkach Jehowy oraz osobach, które pojmano za ich orientację seksualną, a które później zostały zamordowane przez Nazistów i ich pomocników.

Holokaust już na zawsze będzie ciążyć na sumieniu ludzkości. Bezgraniczne zło i nienawiść doprowadziły do niespotykanej demoralizacji i zniszczenia.  Reżim nazistowski dążył do eksterminacji całych grup etnicznych, które uznał za niepożądane. Miliony Żydów siłą umieszczono w gettach i obozach niewolniczej pracy, w których głód, wszechobecna choroba i bezsensowna brutalność zebrały krwawe żniwo. Wielu z tych, którzy przeżyli, wysłano do obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, gdzie miliony Żydów zostało zamordowanych w komorach gazowych i innych obiektach zbudowanych w tym celu.

W języku hebrajskim dzień upamiętniający ofiary Holokaustu nosi nazwę „Yom HaShoah Ve-Hagevurah”, co oznacza „Dzień (Pamięć) Holokaustu i Heroizmu”. Gdy upamiętniamy ofiary Holokaustu, składamy również hołd ocalałym i tym, którzy ratując życie innym musieli zmierzyć się z okrutną niesprawiedliwością i przeżyć długie dni i noce wypełnione rozpaczą, stopniowo tracąc nadzieję na przetrwanie. Ocaleni z Holokaustu doświadczyli na własnej skórze nienawiści i zła, ze strony tych, którzy dążyli do odebrania im  godności, wolności i życia. Po wyzwoleniu ich przez bohaterskie siły amerykańskie i alianckie, ocaleni mieli wszelkie prawo do smutku i goryczy. Postanowili jednak zainspirować całą ludzkość swoją niezłomnością, ogromną siłą nadziei i przebaczenia, stawiając ją ponad odrazą i nienawiścią.

Szymon Wiesenthal, ocalały z Zagłady obywatel pochodzenia żydowsko-austriackiego, który przeszedł pięć różnych obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych i dożył do sędziwego wieku 96 lat, spędził całe życie pokazując światu demoralizację nazistów, tak aby ponura prawda o Holokauście nigdy nie została zapomniana.  W swoich wspomnieniach opisywał, że pewien nazistowski strażnik powiedział mu, iż opowiadanie o tym, co wydarzyło się podczas Holokaustu nie ma sensu, ponieważ nikt nigdy nie uwierzy, że takie rzeczy były możliwe.

W dniu Yom HaShoah i podczas tygodnia pamięci dołączamy do Szymona Wiesenthala, który odrzucił radę swego oprawcy, i stanowczo potwierdzamy nasze nienaruszalne zobowiązanie do oddawania czci ofiarom i osobom ocalałym z Holokaustu, które poprzez swoje odważne świadectwo, wypełniają obowiązek, aby nigdy nie zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Ślubujemy nigdy nie milczeć i nie pozostawać obojętnymi wobec zła.  Z pełnym oddaniem będziemy nadal promować prawa człowieka, zwalczać antysemityzm i przeciwstawiać się wszelkim formom nienawiści w każdym zakątku świata.

DLATEGOTEŻ JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, niniejszym zwracam się do obywateli Stanów Zjednoczonych o uczczenie Dni Pamięci Ofiar Holokaustu, które przypadają w okresie 28 kwietnia – 5 maja 2019 roku, oraz uroczystej rocznicy wyzwolenia nazistowskich obozów zagłady, poprzez stosowny namysł, modlitwę oraz upamiętnienie, a także uczczenie pamięci ofiar Holokaustu i nazistowskich prześladowań poprzez zapamiętanie lekcji tego okrucieństwa, aby już nigdy się ono nie powtórzyło.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dwudziestego szóstego kwietnia Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, w dwieście czterdziestym trzecim roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP