Film dokumentalny o powrocie zrabowanego obrazu do Muzeum Narodowego w Warszawie

5 kwietnia przedstawiciele Ambasady USA uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie z okazji powrotu do Polski zrabowanego w czasie wojny obrazu „Portret damy”. Gośćmi spotkania byli amerykańscy kolekcjonerzy sztuki Craig Gilmore i David Crocker. To w ich kolekcji znajdował się obraz i to dzięki nim wrócił on do Polski. Amerykańska para przyjechała do Polski, aby wziąć udział w kręceniu filmu na temat roli, jaką odegrali w odzyskaniu obrazu i życzliwości z jaką się spotkali. We wrześniu 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało przyjęcie z okazji powrotu do Polski pochodzącego z 1628 roku „Portretu damy”, który został zrabowany przez nazistów w czasie II wojny światowej i następnie trafił do Stanów Zjednocznych. Kiedy panowie Gilmore i Crocker – którzy kupili obraz od domu akcyjnego – zostali poinformowani przez Homeland Security Investigations o jego pochodzeniu, postanowili z własnej woli zrzec się własności, aby obraz mógł wrócić do Muzeum Narodowego w Warszawie.

W uroczystości zorganizowanej przez Muzeum Narodowe oprócz Ambasady USA uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego, Muzeum POLIN i Kampanii Przeciw Homofobii. Pod wpływem wdzięczności z jaką się spotkali po zwrocie „Portetu damy”, panowie Crocker i Gilmore zostali darczyńcami Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum POLIN i Kampanii Przeciw Homofobii w nadziei, że przyczynią się do  wzmocnienia relacji między Polską a Stanami.  Ambasada USA składa im serdeczne podziękowania za ich wkład w budowanie i promowanie przyjaźni między dwoma krajami.